| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Beton komórkowy i ceramika: dobre materiały na dobry dom

Beton komórkowy i ceramika: dobre materiały na dobry dom

Ceramika i beton komórkowy - dwa najpopularniejsze materiały budowlane. Pierwszy z jakością potwierdzoną przez stulecia, drugi o uznanie musiał zabiegać. Podejmujemy próbę porównania betonu komórkowego i ceramiki, z nadzieją, że ułatwi to dokonanie właściwego wyboru materiału do budowy domu.

Dobre materiały na dobry dom

Dobre materiały na dobry dom

O wyborze materiału do budowy domu nie zawsze decydują parametry techniczne i koszty. Często zwycięża przywiązanie do tradycji lub doświadczenie innych budujących. Podejmujemy próbę porównania dwu najpopularniejszych materiałów budowlanych - betonu komórkowego i ceramiki - z nadzieją, że ułatwi to dokonanie właściwego wyboru.

Który materiał jest mocniejszy - beton komórkowy czy ceramika?

Wytrzymałość betonu komórkowego zależy od jego gęstości. Im jest większa, tym wytrzymałość jest wyższa. Jednak nawet beton o niskiej gęstości ma wytrzymałość na ściskanie wystarczającą do budowy kilkukondygnacyjnego domu. Określa ją marka i klasa. Wyroby z ceramiki mają wysoką wytrzymałość. Określana jest ona klasą od 5 do 20 – im jest wyższa, tym większe obciążenie może przenieść materiał. Możliwości ceramiki znacznie przewyższają wymagania konstrukcyjne przy budowie domu jednorodzinnego. Warto też wiedzieć, że w miarę upływu czasu wytrzymałość ceramiki na ściskanie wzrasta.

Odporność na uszkodzenia mechaniczne zależy od gęstości materiału i jego struktury. Beton komórkowy, zwłaszcza małej gęstości, z powodu porowatej struktury jest dość kruchy, dlatego trzeba szczególnie ostrożnie obchodzić się z nim podczas transportu, załadunku i rozładunku. Podobnie jest z ceramiką poryzowaną. Spośród materiałów ceramicznych największą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne ma cegła klinkierowa. Dzięki temu stosuje się ją w miejscach narażonych na obtłukiwanie i zarysowania: w narożnikach, cokołach, parapetach, filarach i słupach, a także na szczególnie narażonych na uszkodzenia elementach ogrodzenia. Mniej odporne są tradycyjne pustaki i cegła kratówka – mniejsza wytrzymałość jest konsekwencją drążeń.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Odporność ceramiki i betonu komórkowego na wodę, mróz i ogień

Im mniejsza jest nasiąkliwość materiału, tym jest on bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Beton komórkowy z powodu porowatej struktury jest nasiąkliwy, dlatego i bloczki z betonu komórkowego, i ściany trzeba chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą. Z tego powodu beton komórkowy nie nadaje się do budowy ścian fundamentowych. Można z niego murować ściany piwniczne, jednak pod warunkiem że zostaną prawidłowo zaizolowane.

Nasiąkliwość wyrobów ceramicznych zależy od struktury ceramiki i sposobu wypalania. Najmniej nasiąkliwa jest cegła klinkierowa (niektóre mają tylko 3% nasiąkliwości), dzięki czemu można ją stosować na zewnątrz. Ceramikę poryzowaną trzeba chronić przed zamakaniem, deszczem i śniegiem.

Choć odporność na mróz wiąże się z nasiąkliwością, producenci deklarują, że oferują materiały mrozoodporne. Jedynie ceramika tradycyjna klasy 5 nie jest mrozoodporna i nadaje się tylko na ściany wewnętrzne.

Oba materiały są odporne na ogień. Ceramika jest wypalana lub spiekana, więc już sam proces produkcji uodparnia ją na wysoką temperaturę. Beton komórkowy to mieszanka mineralnych materiałów niepalnych.

Izolacyjność cieplna betonu komórkowego i ceramiki

O właściwościach termoizolacyjnych betonu komórkowego decyduje jego porowata struktura, która powstaje w wyniku wytworzenia się w mieszance betonowej pęcherzyków gazu, czyli komórek, a także gęstość objętościowa. Beton jest dostępny w odmianach: 400, 500, 600 i 700 (rzadko 300 i 350). Im wyższa liczba, tym większa gęstość betonu i gorsza ochrona cieplna. Dzięki dużej termoizolacyjności betonu komórkowego wybudowana z niego ściana jednowarstwowa może mieć mniejszą grubość niż wymurowana z ceramiki poryzowanej o porównywalnej izolacyjności. Dodatkowo właściwości termiczne takiej ściany poprawi zaprawa ciepłochronna lub klejowa.

Ceramika poryzowana ma również dobrą izolacyjność cieplną i dlatego nadaje się na ściany jednowarstwowe. Z najlepszych pustaków można zbudować ścianę o izolacyjności zbliżonej do ściany z betonu komórkowego. Izolacyjność termiczna zależy od ilości, kształtów drążeń oraz stopnia poryzacji. Im większy procentowo udział otworów, tym lepsza izolacyjność termiczna.

Tradycyjna ceramika słabo chroni budynek przed ucieczką ciepła, dlatego nadaje się tylko do budowy ścian warstwowych.

Izolacyjność akustyczna betonu komórkowego i ceramiki

Cięższe elementy lepiej izolują akustycznie. Tu przewagę ma ceramika. Ponieważ beton komórkowy jest lekki, ma stosunkowo słaby wskaźnik izolacyjności akustycznej – wynosi 42-50 dB. Spośród wyrobów ceramicznych najlepsze właściwości ma cegła pełna. Izolacyjność akustyczna pustaków ceramicznych zależy od kształtu i rozmieszczenia otworów.

Izolacyjność akustyczną ściany – niezależnie od tego, z czego jest wymurowana – zmniejszają nieszczelności w spoinach. Nie poprawi jej nawet warstwa ocieplenia.

Beton komórkowy czy ceramika - podsumowanie

Ceramika Beton komórowy
 • jej właściwości termoizolacyjne zależą od rodzaju wyrobów. Tradycyjna słabo chroni budynek przed ucieczką ciepła, poryzowana dzięki zamkniętym mikroskopijnym porom wypełnionym powietrzem ma dobrą izolacyjność cieplną;
 • jest to materiał o dużej wytrzymałości;
 • zarówno ceramika tradycyjna, jak i poryzowana nie jest materiałem lekkim. Trudno się ją przycina, łatwo się kruszy, dlatego ilość odpadów może być duża;
 • im cięższe elementy, tym lepszą mają izolacyjność akustyczną. Najlepsze właściwości ma cegła pełna;
 • nasiąkliwość zależy od struktury ceramiki i sposobu
  wypalania. Najmniej nasiąkliwa jest cegła klinkierowa, dzięki czemu można stosować ją na zewnątrz, najbardziej – pustaki, które trzeba chronić przed zamakaniem;
 • wiele wyrobów ceramicznych (także tradycyjnych)
  ma profilowane boki, aby można je było łączyć zaprawą tylko w spoinach poziomych – przyspiesza to murowanie. Najszybciej muruje się ściany z pustaków poryzowanych, bo mają duże wymiary;
 • wznosi się z niej wszystkie rodzaje ścian: zewnętrzne jednowarstwowe, dwuwarstwowe, warstwę zewnętrzną i wewnętrzną w ścianach trójwarstwowych, wewnętrzne ściany konstrukcyjne i działowe;
 • cegłę licową i klinkier eksponuje się we wnętrzach: na ścianach, obudowach kominków i filarach;
 • ma porowatą strukturę, dzięki czemu jest lekki i ma właściwości termoizolacyjne;
 • jest ciepły, więc ściana może być cieńsza;
 • jest miękki i łatwy w obróbce. Podczas przycinania powstaje niewiele odpadów;
 • łatwo go uszkodzić, np. podczas transportu;
 • ponieważ ściana jest lekka, słabo izoluje akustycznie;
 • jest dość nasiąkliwy, dlatego i bloczki, i ściany trzeba chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą;
 • ze względu na porowatą strukturę i dużą nasiąkliwość nie nadaje się na materiał elewacyjny i nietynkowane elementy małej architektury;
 • boki bloczków mogą być wyprofilowane, co pozwala je łączyć bez zaprawy w spoinie pionowej;
 • duże elementy pozwalają szybko wzniesść mur;
 • można z niego murować wszystkie rodzaje ścian: zewnętrzne jednowarstwowe (bez ocieplenia), zewnętrzne warstwowe, wewnętrzne konstrukcyjne, działowe;
 • może posłużyć do wykonania innych elementów budynku: z kształtek U i belek można zrobić nadproża, a płytkami z ociepleniem obudować wieńce stropowe oraz słupki w ściance kolankowej;
 • producenci oferują też elementy prefabrykowane: pustaki stropowe, płyty stropowe i dachowe;
 • nadaje się do budowy półek i szafek kuchennych, obudowy kominka i urządzeń w łazience;

Przeczytaj dodatkowo:
Czy beton komórkowy nadaje się do budowy ścian...

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem na polskich budowach jest ściana dwuwarstwowa. Czasem jednak warto...

Do czego można wykorzystać beton komórkowy?...

Mówiąc o betonie komórkowym, najczęściej myślimy o budowie ścian zewnętrznych naszego domu. Ale...

Przygotowanie do murowania ścian - jak obliczyć...

Planując samodzielną budowę domu stajemy przed wyborem materiału, z którego będziemy murować ściany i...

Domy energooszczędne. Jak zbudować dom...

Ogrzewanie domu pochłania rocznie aż 70% kosztów przeznaczonych na jego użytkowanie. To daje do...

Akustyka ścian. Jak zbudować cichy mur z betonu...

Budując dom częściej zastanawiasz się nad izolacyjnością termiczną ścian niż nad ich izolacyjnością...