| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Akustyka ścian. Jak zbudować cichy mur z betonu komórkowego?

Akustyka ścian. Jak zbudować cichy mur z betonu komórkowego?

Budując dom częściej zastanawiasz się nad izolacyjnością termiczną ścian niż nad ich izolacyjnością akustyczną. To błąd. Od parametrów akustycznych przegród zależeć będzie przecież komfort mieszkania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ścian wewnętrznych.

Autor: H+H

Ściany wykonane z betonu komórkowego spełniają surowe wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i zewnętrznych

Hałas męczy, dekoncentruje, powoduje nerwowość. Gdy jest odczuwany codziennie, może pogorszyć ogólny stan zdrowia. Dlatego budując dom trzeba też zwracać uwagę na izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych, wewnętrznych, drzwi oraz okien. Beton komórkowy ma opinię materiału ciepłego, lekkiego, wygodnego w murowaniu. Czy można jednak zbudować z niego ciche ściany? Jak najbardziej. Są nawet specjalne bloczki i rozwiązania ścienne stworzone z myślą o akustyce pomieszczeń.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Izolacyjność akustyczna przegród

Jest to zdolność do tłumienia dźwięków powietrznych (rozmowy, muzyka) przenikających przez przegrody rozdzielające poszczególne pomieszczenia. W dużym stopniu zależy ona od masy materiału, z którego zbudowana jest dana przegroda. Im ten materiał jest cięższy, tym lepiej ogranicza przenikanie dźwięków. Ważna jest też struktura budulca, a także zastosowanie dodatkowych materiałów i rozwiązań poprawiających izolacyjność akustyczną.

Ciche ściany

Architekci muszą tak projektować ściany budynków, żeby spełniały one wymagania dotyczące akustyki stawiane przez normy budowlane. Normy określają, jaka powinna być minimalna wartość wskaźnika R'A1 dla różnych rodzajów ścian wewnętrznych lub wskaźnika R'A2 dla ścian zewnętrznych. Wartości te podawane są w decybelach [dB].

Mostki akustyczne

W budynkach, oprócz mostków termicznych można natknąć się także na mostki akustyczne. Są to miejsca, przez które przenikają dźwięki nawet mimo tego, że przegrody mają dobra izolacyjność akustyczną. Transmisja dźwięków odbywa się bowiem także na styku ściana-strop, ściana-podłoga, ściana-schody. Zachodzi tu tak zwane przenoszenie boczne. Uniknąć go lub zminimalizować jego uciążliwość można na etapie projektowania budynku, proponując konkretne produkty i rozwiązania. Później natomiast liczy się staranność wykonania, bez której nawet najlepsza koncepcja architektoniczna weźmie w łeb.

Parametry akustyczne betonu komórkowego

Wydawać by się mogło, że lekkie i porowate bloczki z betonu komórkowego nie są najlepszym budulcem na ciche ściany. Praktyka pokazuje jednak, że parametry akustyczne bloczków są w zupełności wystarczające, a budowane z nich ściany spełniają surowe wymagania norm i przepisów budowlanych. Badania przeprowadzone przez Zakład Akustyki ITB oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonowego wykazały, że nawet ściany grubości 240 mm, wymurowane z bloczków niskiej gęstości (400 kg/m3) z powodzeniem spełniają wymagania normowe dotyczące ścian zewnętrznych i to dla budynków stojących w terenie, gdzie poziom hałasu dochodzi za dnia do 65 dB. Okazało się również, że ściany grubości 24 cm, zbudowane z bloczków gęstości 800 kg/m3 spełniają surowe wymagania akustyczne stawiane ścianom międzylokalowym w budownictwie wielorodzinnym.

Autor: H+H

Jak wykazały badania, beton komórkowy wykazuje o około 2 dB lepszą izolacyjność akustyczną niż inne materiały budowlane o podobnej gęstości objętościowej

WARTO WIEDZIEĆ

Recepta na wyciszenie

Firma H+H Polska wprowadziła na rynek bloczek H+H dBlok, który łączy w sobie wysoką izolacyjność cieplną (współczynnik - λ10,dry,S2 = 0,205 W/(m·K) ) z dużą zdolnością powstrzymywania przepływu dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Ma on podwyższoną gęstość – 800 kg/m3. Dzięki temu osiąga wysoką wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej - RA1 = 52 dB (dla ściany o szerokości 240 mm, wykończonej tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm). Dla porównania, bloczki gęstości 600 kg/m3, przy tej samej grubości osiągają wskaźnik RA1 = 48 dB, a bloczki gęstości 700 kg/m3 – 50 dB. Warto tu przypomnieć, że zgodnie z przepisami minimalna wartość wskaźnika RA1 dla przegród, które muszą spełniać najbardziej wyśrubowane kryteria (ściany międzylokalowe, ściany między mieszkaniami a korytarzami i klatkami schodowymi, ściany pokoi hotelowych wyższych kategorii, ściany pomiędzy salami lekcyjnymi a świetlicami szkolnymi, pokojami nauczycielskimi oraz pomieszczeniami sanitarnymi) wynosi 50 dB. Jeśli chodzi o ściany zewnętrzne, bloczki H+H dBlok grubości 240 mm osiągają wskaźnik RA2 = 49 dB.

Więcej o akustyce budowlanej przeczytasz w tej ulotce.

Cicha ściana – jak ją zbudować

Wewnętrzne ściany z betonu komórkowego mogą być murowane na zaprawę klejową. Trzeba przy tym wypełnić zaprawą zarówno spoiny poziome, jak i pionowe. Aby ściana zyskała odpowiednie parametry akustyczne należy ułożyć tynk grubości 15 mm. W ten sposób muruje się ściany z bloczków grubości 24 cm i gęstości 800 kg/m3, które mają oddzielać mieszkania od klatek schodowych i korytarzy. Natomiast ściany międzylokalowe z bloczków niższej gęstości muszą mieć konstrukcję warstwową. Powstają na przykład z bloczków grubości 10 cm i 7,5 cm przedzielonych warstwą wełny mineralnej grubości 5 cm.

ZDANIEM EKSPERTA

Akustyka materiałów budowlanych – badania laboratoryjne

Akustyka jest specyficzną dziedziną budownictwa, z trudnością poddaje się wzorom, proporcjom, które mogłyby uprościć ustalanie wartości izolacyjności akustycznej dla poszczególnych rozwiązań przegrodowych. Wynika to stąd, że istnieje bardzo dużo czynników (dla ścian to np. rodzaj materiału ściennego, rodzaj zaprawy, rodzaj tynku, sposób połączenia z innymi przegrodami, itd.), które wpływają na ostateczny wynik izolacyjności akustycznej przegrody. Dlatego każde nowe rozwiązanie, każdy nowy materiał musi być sprawdzony za pomocą badania laboratoryjnego. Nowy produkt H+H Polska o nazwie H+H dBlok został przebadany w laboratorium Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Przestrzeń pomiędzy komorami badawczymi (nadawczą i odbiorczą) wypełniono prawdziwą ścianą wykonaną z bloczków z betonu komórkowego H+H dBlok. Bloczki wymurowane zostały, tak jak to się robi w rzeczywistości, na zaprawie do cienkich spoin (do 2 mm), a powierzchnie zewnętrzne ścian zostały pokryte tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 15 mm. Otrzymane wyniki badań potwierdziły założenia projektowe wyznaczone dla nowego bloczka. Ściana wykonana z bloczka H+H dBlok o szerokości 18 cm uzyskała izolacyjność akustyczną na poziomie Rw = 50 dB, a ściana wykonana z elementu H+H dBlok o szerokości 24 cm na poziomie Rw = 53 dB.

Robert Janiak. Product manager H+H

Przeczytaj dodatkowo:
Nowa ściana w istniejącym domu. Jak murować...

Ściany działowe w domu: poradnik. Czasem, po kilku latach mieszkania w domu dochodzisz do wniosku, że...

Murowanie cegły - wiązania i rodzaje murów z cegły

Już w średniowieczu stosowano różne metody i układy murowania cegieł. Dzisiaj budując ściany...

Zaprawa tradycyjna czy cienkowarstwowa. Jak...

Wybierając beton komórkowy, jako materiał na ściany naszego domu, możemy nie być świadomi tego, że to...

Wszystko o ścianach działowych z betonu...

Ściany z betonu komórkowego są trwałe, lekkie i odporne na uszkodzenia. Poznaj ich właściwości i...

Dach, elewacja i otoczenie domu z cegłą...

Podpowiadamy, jak zaprojektować i wykonać dach z dachówki ceramicznej, elewację klinkierową i...