| muratordom.pl » Budowa » Remont domu » Remont domu, przebudowa, rozbudowa. Formalności związane z remontem domu. Poradnik

Remont domu, przebudowa, rozbudowa. Formalności związane z remontem domu. Poradnik

Decydując się na remont domu musimy się liczyć z tym, iż w niektórych przypadkach trzeba będzie dopełnić formalności. W zależności od rodzaju prac i od tego, czy planujemy remont, przebudowę czy rozbudowę domu, konieczne będzie zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Zobacz, czego musisz dopełnić.

Autor: Wiktor Greg

Przy robotach związanych z naruszeniem konstrukcji domu, np. przy rozbudowie poddasza, będziemy musieli skorzystać z pomocy konstruktora oraz wystąpić o pozwolenie

Legalny remont, czyli jak zadowolić urzędy

Nie myślmy sobie, że nasz remont domu interesuje tylko nas i zatrudnionych wykonawców. Chcą w nim również aktywnie uczestniczyć urzędy państwowe. W bardzo wielu przypadkach musimy je poinformować o zamiarze remontu, a często też uzyskać na niego pozwolenie. Ostrzegamy przed bagatelizowaniem wszechwładnej biurokracji.

W naszym otoczeniu znajdzie się wielu „życzliwych”, którzy ochoczo poinformują władze, że pukamy i stukamy bez urzędowej akceptacji. Lepiej więc załatwić wszelkie formalności remontowe i gwizdać na urzędy (oby nie za głośno). Bez ich wiedzy możemy zająć się modernizacją łazienki, malowaniem wnętrz, zagospodarowaniem terenu, budową elementów małej architektury, jeśli nie mają być trwale połączone z gruntem, montażem instalacji teleinformatycznej lub alarmowej.

W zależności od rodzaju prac i od tego, czy będzie to remont, przebudowa czy rozbudowa, konieczne będzie zgłoszenie lub pozwolenie na budowę.

WARTO WIEDZIEĆ

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Przebudowa – przeprowadzanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, bez zmiany jego charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Rozbudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego wraz ze zmianą jego charakterystycznych parametrów.

Zgłoszenie robót podczas remontu

Zgłoszenia remontu należy dokonać w starostwie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem prowadzenia robót. Musimy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ wyda postanowienie zobowiązujące inwestora do tego w określonym terminie.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Właściwy organ wnosi sprzeciw między innymi wtedy, jeśli zgłoszenie dotyczy robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (na przykład chodzi o przebudowę dachu) albo budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Pozwolenie na remont

Aby uzyskać pozwolenie na remont, trzeba złożyć wniosek do tego samego urzędu co zgłoszenie. Musimy do niego dołączyć cztery egzemplarze projektu wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami (jeżeli będą konieczne). Potrzebne będzie również zaświadczenie o przynależności autora projektu do izby samorządu zawodowego projektantów. Dołączamy ponadto oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy (o ile na danym terenie nie obowiązuje miejscowy­ plan zagospodarowania przestrzennego). Odpowiednie formularze możemy wziąć z urzędu lub pobrać z jego strony internetowej.

Na wydanie pozwolenia urząd ma 65 dni od daty złożenia wniosku. Pozwolenie jest ważne przez trzy lata. Tyle czasu mamy na rozpoczęcie remontu. Jak długo będzie on trwał, zależy już tylko od nas (oby tylko przerwa nie przekraczała trzech lat). O zamierzonym terminie robót musimy poinformować powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem prac. Powinien on również otrzymać oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków i zaświadczenie o jego wpisie na listę izby samorządu zawodowego.

Musimy też kupić dziennik budowy i zarejestrować go w starostwie (ewentualnie w urzędzie miasta). Pamiętajmy, że nadzór budowlany trzeba poinformować także o zakończeniu prac budowlanych.

Wiecznie ładne tynki zewnętrze, czyli jak dbać o elewację

Zastanawiasz się, jake prace uwzględnić w remoncie domu? Oprócz czynności wykończeniowych i...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Porządki po remoncie domu lub mieszkania. Jak...

Kończąc remont domu czy mieszkania spodziewamy się, że powstanie długo wyczekiwana przez nas aranżacja...

Duża zmiana niewielkim kosztem, czyli metamorfoza...

Czas na wymianę starych nieszczelnych okien? Można przy tej okazji je powiększyć. Jeśli nowe będą tej samej...

Ocieplenie domu płytami Thermano - dlaczego...

Thermano to rodzaj izolacji poliuretanowej stosowanej do ocieplania budynków. Jej zalety to skuteczne...

Jak zmienić budynek gospodarczy na budynek...

Adaptując stary budynek gospodarczy do innej funkcji, zazwyczaj trzeba wstawić nowe elementy takie jak...

Remont dachu płaskiego domu kostki. Ocieplenie...

Wszystkie domy kostki mają stropodachy, czyli dachy płaskie lub dachy kopertowe. Na czym polega remont dachu...

Jak przygotować do zimy pokrycie dachowe i rynny?

Przez cały rok pokrycie dachowe i rynny narażone są na działanie różnych czynników...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.