| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » W jakich odległościach od granicy działki możliwa jest dobudowa domu?
Co warunki techniczne mówią o dobudówce

W jakich odległościach od granicy działki możliwa jest dobudowa domu?

Masz mały domek, chciałbyś go rozbudować lub zrobić dobudówkę, ale nie wiesz, jak się formalnie do tego zabrać? Zastanawiasz się, czy możesz powiększyć dom, jeśli stoi on dość blisko sąsiedniej działki? Wyjasniamy, co mówią na ten temat warunki techniczne i prawo budowlane.

Warunki techniczne o odległościach od granicy działki

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość ściany budynku od granicy sąsiedniej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m, gdy jest to ściana bez otworów, albo 4 m, gdy jest to ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi.

Okapy, gzymsy, balkony, daszki nad wejściem, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy. Odstęp między otworem okiennym umieszczonym w połaci dachowej a granicą nie może być mniejszy niż 4 m.

Kiedy dom może być bezpośrednio przy granicy

Budynek można umieścić bezpośrednio przy granicy lub nie bliżej niż 1,5 m od niej, gdy:

  • wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy;
  • działka budowlana w zabudowie jednorodzinnej ma szerokość mniejszą niż 16 m. W obu sytuacjach ściana budynku od strony Ważne odległości granicy nie może mieć otworów okiennych ani drzwiowych.

Przepisy dopuszczają też sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę – ale pod warunkiem że część budynku leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe, niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce.

Dobudowa i nadbudowa domu w odległości mniejszej niż 3 lub 4 m od granicy

Budynek usytuowany w odległości mniejszej niż 3 lub 4 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną można rozbudować, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. Można go też nadbudować o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych ani drzwiowych

WAŻNE

Formalności związane z dobudową i rozbudową

Pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest niezbędne przy rozbudowie (dobudowie, nadbudowie) budynku, co oznacza konieczność wykonania projektu budowlanego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Projekt powinien zawierać ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów rozbudowywanego budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

Wniosek o pozwolenie składa się w wydziale architektoniczno-budowlanym w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Przed wydaniem pozwolenia urzędnicy sprawdzą między innymi zgodność sporządzonego projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. W planie miejscowym ustalane są parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dotyczące gabarytów i usytuowania obiektów.

Tam, gdzie nie ma planu miejscowego, inwestor musi wcześniej uzyskać w miejscowym urzędzie gminy (lub miasta) decyzję o warunkach zabudowy. W decyzji zostaną ustalone – po przeprowadzeniu analizy urbanistycznej najbliższego sąsiedztwa – parametry dotyczące rozbudowywanego domu, takie jak dopuszczalna powierzchnia zabudowy, szerokość i wysokość elewacji frontowej, geometria dachu itp.

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót. Po uprawomocnieniu się pozwolenia na rozbudowę inwestor ma obowiązek zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (co najmniej na siedem dni przed ich rozpoczęciem), załączając do powiadomienia oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz zaświadczenie o jego wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego.

Dziennik budowy. Przed rozpoczęciem robót należy kupić dziennik budowy i zarejestrować go oraz opieczętować w organie, który wydał pozwolenie na budowę. O zakończeniu rozbudowy również powiadamia się organ nadzoru budowlanego.

Do użytkowania dobudowanej części budynku można przystąpić po 21 dniach od daty zawiadomienia, jeżeli nadzór budowlany w tym terminie nie wyrazi sprzeciwu

Zgłoszenie robót budowlanych: kiedy urząd na pewno nie wyrazi zgody na prace budowlane?

Jeżeli zamierzasz rozpocząć prace budowlane na podstawie zgłoszenia, pamiętaj, że urząd ma 30 dni...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Ile kosztuje budowa domu? Projekty małych i...

Rozważając budowę swojego pierwszego i być może ostatniego domu w życiu, zastanawiasz się ile to będzie...

Projekty bliźniaków i domów dwulokalowych, czyli...

Szukasz domu bliźniaka lub domu dwulokalowego dla siebie i swojej rodziny? Oto projekty domów...

Konkurs Remont Roku 2016 - galeria najciekawszych...

Prezentujemy 40 realizacji zgłoszonych do konkursu Remont Roku 2016, które wzbudziły największe...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Zaczynamy budowę. Niezbędnik inwestora...

Wszystko, co musisz wiedzieć przed pierwszym wbiciem łopaty, a także podczas pierwszego etapu budowy.

Komfortowy dom dla dużej rodziny. Jak powinien...

Przemyślany, funkcjonalny - słowem komfortowy dom dla dużej rodziny. Dwa pokoje na parterze można...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.