| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Projekt domu z poddaszem - co można z niego wyczytać?

Projekt domu z poddaszem - co można z niego wyczytać?

Szukając projektu domu z poddaszem, trzeba być dociekliwym, dokładnie oglądać rysunki i przekrój oraz szukać dodatkowych informacji. Dowiedz się, jak powstaje plan domu z poddaszem i co można z niego wyczytać.

O pierwszym wrażeniu decyduje często ilustracja przedstawiająca widok domu z poddaszem – od razu może wzbudzić zainteresowanie lub niechęć. Aby jednak sprawdzić, czy projekt domu naprawdę nam odpowiada, trzeba uważnie przestudiować plany parteru i poddasza. Trudniej zrozumieć i odczytać prawidłowo rzut poddasza.

Jak powstaje plan domu z poddaszem?

Plan to rzut poziomy budynku. Plan poddasza można sobie wyobrazić jako odwzorowanie dokonanego w płaszczyźnie poziomej przekroju drugiej kondygnacji. Przekrój robi się często na poziomie metra nad podłogą, lecz nie jest to reguła.

Architekci mogą wybierać miejsce „krojenia” tak, aby zawrzeć na rysunku jak najwięcej informacji. Dlatego na planie poddasza widzimy nie tylko układ pomieszczeń, ale też wiele elementów, takich jak fragment dachu znajdujący się poniżej „płaszczyzny krojenia”, obrys ścian parteru, które nie muszą pokrywać się z obrysem ścian poddasza, linię przekroju dachu, której nie należy mylić z linią ścian ograniczających wnętrze poddasza, elementy konstrukcji, nieużytkowe przestrzenie pod dachem. Różne sposoby przedstawienia tych elementów i stosowane przez grafików uproszczenia nie ułatwiają zrozumienia planów. Ale nie poddawajmy się.

Wysokość poddasza a plan

Plan poddasza nie pokazuje tego, że pomieszczenie ma zmienną wysokość. Tymczasem pochyły dach sprawia, że tylko na części powierzchni można swobodnie stanąć. Jak się zorientować, gdzie przebiega granica pełnej wysokości, a gdzie już jest zbyt nisko dla stojącego człowieka? Tak naprawdę z typowej prezentacji projektu w katalogu tego się nie dowiemy. Tylko przekrój dostarczy nam wszystkich potrzebnych informacji. Jednak już oglądając plany, możemy domyślać się wysokości przy ścianach pomieszczeń, zwracając uwagę na aranżację – sposób ustawienia łóżek czy biurek.

W niektórych projektach zaplanowany jest sposób zagospodarowania powierzchni niskich części pokojów na poddaszu – pod skosami umiejscawiane są np. garderoby, schowki. Czasem na rzucie zobaczymy, że niska część powierzchni poddasza jest wyłączona z użytkowania, oddzielona ścianką. Za nią znajduje się przestrzeń nieużytkowego poddasza.

Elementy planu poddasza

W wielu projektach można zobaczyć na rzucie poddasza fragment inaczej potraktowany graficznie, jakby wyjęty z rysunku. W ten sposób bywa zaznaczona powierzchnia, na której na poddaszu nie ma podłogi – to pustka nad wysokim pomieszczeniem na parterze. Przylegające do niej pomieszczenie jest wówczas przestrzennie związane z parterem i ograniczone balustradą. W tym miejscu z poziomu poddasza widać znajdujący się poniżej pokój lub hol. Warto zwrócić uwagę na to, jakie miejsca domu są w ten sposób połączone.

Na planie można też zobaczyć elementy konstrukcyjne. Niewielkie punkty oznaczają słupy podtrzymujące konstrukcję dachu. Słup czasem wypada w środku pomieszczenia – warto o tym wiedzieć, bo wpłynie to na sposób urządzenia pokoju. Słupa nie da się tak po prostu przestawić w inne miejsce. Wymagałoby to przeprojektowania konstrukcji domu.

Inny stały element niełatwy do przesunięcia to komin. Na planie zaznaczany jest jako wyraźnie grubszy odcinek ściany. Jego miejsce na poziomie poddasza wynika np. z usytuowania kominka w salonie na parterze. Dobrze jest sprawdzić, czy na poddaszu nie będzie przeszkadzał, utrudniając jego wygodne urządzenie.

Powierzchnia domu z poddaszem

Oprócz rysunków podstawowym elementem prezentacji projektu jest informacja o powierzchni domu. Niestety, łatwo tu o nieporozumienia. Funkcjonują obecnie dwie normy, według których dokonuje się obliczeń powierzchni. W zależności od tego, która norma była podstawą do obliczania powierzchni netto, dane te będą się różniły i właśnie w wypadku domów z poddaszem użytkowym może to być różnica znacząca. Dla przykładu: powierzchnia netto domu Murator D12a – Przytulny (wariant II z poddaszem) obliczana według starej normy będzie wynosiła 179,6 m2, a według nowej – 208,4 m2.

  • Według dawnej normy PN-70/B-02365 powierzchnię netto na poddaszu użytkowym oblicza się, biorąc pod uwagę wysokość pomieszczenia. Tę jej część, nad którą wysokość od podłogi do sufitu wynosi 2,2 m, liczy się w 100%, pomiędzy 2,2 a 1,4 m liczy się w połowie, natomiast poniżej 1,4 m – pomija się w obliczeniach. Powierzchnia mierzona jest na poziomie metra nad powierzchnią posadzki, wymiary zdejmuje się w stanie surowym.
  • Według normy PN-ISO 9836:1997 powierzchnia netto pomieszczeń na poddaszu mierzona jest na poziomie podłogi w świetle wykończonych ścian. Przy obliczaniu powierzchni nie uwzględnia się różnych wysokości pomieszczenia pod spadzistym dachem. Zaleca się sporządzenie wykazu informującego, jaka część powierzchni netto poddasza jest powierzchnią użytkową, a jaka pomocniczą, jednak to rozróżnienie nie wpływa na wielkość podanej powierzchni netto.

Trudno porównywać wielkość domów, których powierzchnie były obliczane na różne sposoby. Pamiętając o tym, musimy domagać się informacji, według której normy liczone były podane powierzchnie. W wypadku zastosowania nowej normy ISO należy oczekiwać wyszczególnienia, ile powierzchni zajmuje część poddasza o wysokości równej lub większej niż 1,90 m oraz powierzchni poniżej tej wysokości.

ZDANIEM EKSPERTA

Od czego zależy dobór okien dachowych na poddaszu?

Okna dachowe dobierane są w zależności od:

  • przeznaczenia i wielkości pomieszczenia. Prawidłowe doświetlenie pomieszczeń za pomocą światła naturalnego określa się stosunkiem powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1 : 8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie — co najmniej 1 : 12.
  • kąta nachylenia dachu. Wysokość dobieranego okna zależy również od kąta pochylenia połaci dachowej. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy tym wysokość okna powinna być większa.

Ekspert firmy FAKRO

Dom piętrowy czy dom z poddaszem użytkowym? Dylematy związane z poddaszem i piętrem

Wybór między domem piętrowym a domem z poddaszem użytkowym jest trudny. Jest się nad czym...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Imitacja drewna, kamienia, cegły - czyli 15...

Czy cegła jest cegłą? Czy kamień naturalnym kamieniem? Czy trawnik jest żywy? Przedstawiamy 15 sprawdzonych...

5 najlepszych domów dla pary 50+. Wybieramy...

Polacy decydują się na budowę domu najczęściej przed 40. rokiem życia. Ale są też i tacy, którzy...

5 projektów domów z poddaszem do adaptacji....

Projekt domu parterowego z poddaszem do adaptacji na później nie oznacza rezygnacji z żadnych...

12 pytań o stan surowy: kolejność prac i...

Czas od powitania murarzy do zatknięcia wiechy mija dość szybko. Dom rośnie jak na drożdżach, aż osiągnie...

5 idealnych domów dla dużej rodziny. Wybieramy...

Funkcjonalny i przytulny dom dla 5-osobowej rodziny, który zapewni komfortową przestrzeń użytkową...