| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Jaki projekt budowlany zagwarantuje Ci pozwolenie na budowę?

Jaki projekt budowlany zagwarantuje Ci pozwolenie na budowę?

Jaki projekt jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę domu? Czym różni się projekt budowlany od projektu architektoniczno-budowlanego. Odpowiadamy na te pytania oraz wyjaśniamy, ile może kosztować projekt budowlany, który jest niezbędny do rozpoczęcia budowy domu.

Jaki projekt jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę?

Do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć projekt budowlany sporządzony w czterech oprawionych egzemplarzach. Składa się nań projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi przez urząd załącznikami (na przykład ekspertyzą geotechniczną lub uzgodnieniem projektu w ZUD-zie). Projekt budowlany musi być podpisany przez mającego odpowiednie uprawnienia projektanta, członka Izby Architektów.

Projekt budowlany a projekt architektoniczno-budowlany

Na projekt architektoniczno-budowlany składa się opis techniczny oraz rysunki przedstawiające rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne. Zakres dokumentacji określony jest prawnie. W opisie technicznym muszą się znaleźć między innymi: zestawienie powierzchni, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, podstawowe dane techniczne, w tym charakterystyka energetyczna budynku – właściwości cieplne przegród, drzwi i okien. Rysunki, wykonane w skali nie mniejszej niż 1:100, powinny przedstawiać między innymi elewacje, rzuty fundamentów oraz wszystkich kondygnacji, widok dachu, przekroje charakterystycznych miejsc budynku oraz szczegóły konstrukcyjne i budowlane. Im bardziej dokładny, lepiej opracowany projekt, tym łatwiej będzie zbudować dom.

Projekt gotowy w świetle przepisów stanie się projektem architektoniczno-budowlanym wówczas, gdy zostanie zaadaptowany do warunków konkretnej działki przez projektanta mającego niezbędne uprawnienia.

Ile kosztuje projekt gotowy?

Projekt gotowy może kosztować od ok. 1500 do mniej więcej 3000 zł. Cena bywa uzależniona od wielkości domu. Szacując koszt projektu budowlanego, trzeba dodać do tego wydatek związany z obowiązkową adaptacją do miejscowych warunków oraz projektem zagospodarowania działki. Adaptacja projektu gotowego bez dużych zmian może kosztować około 2000 zł. Jeśli zmiany wiążą się z koniecznością przeprojektowania konstrukcji, koszt może być wyższy, a nawet znacznie przekroczyć cenę projektu gotowego.

Projekt budowlany sporządzony przez architekta na indywidualne zamówienie – według założeń inwestora i z uwzględnieniem warunków działki – kosztuje od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ceny są różne w zależności od regionu Polski. Zarówno koszt, jak i stopień szczegółowości dokumentacji ustala się w umowie. Cena jest zawsze przedmiotem negocjacji – zależy od oczekiwań inwestora i od renomy architekta.

W porównaniu z kosztami całej inwestycji projekt jest stosunkowo tani. Od tego, czy jest dobry, zależy powodzenie budowy, więc lepiej na nim nie oszczędzać.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...

Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Badania gruntu pod budowę domu. Czego dowiemy się...

Kupując działkę przeznaczoną pod budowę domu, powinniśmy, już na etapie jej wyboru, przeprowadzić badania...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Budowa domu do 2021r. UE wprowadza nowe warunki...

Konieczność dostosowania się do nowych warunków technicznych dotyczących domów jednorodzinnych....

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...