| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Budowa domu na działce rolnej. Kto i w jakiej sytuacji może to zrobić?

Budowa domu na działce rolnej. Kto i w jakiej sytuacji może to zrobić?

Masz możliwość kupić działkę rolną po okazyjnej cenie? Sprawdź, czy możesz się na niej wybudować. Budowa domu na działce rolnej, zdecydowanie tańszej niż działki budowlane, obwarowana jest pewnymi ograniczeniami. Sprawdź, kto i kiedy może wybudować dom na roli.

Budowa domu na działce rolnej tylko dla rolnika?

Dom mieszkalny na działce rolnej może wybudować rolnik (osoba prowadząca gospodarstwo rolne), ale i on musi stosować się do ustaleń planów miejscowych lub decyzji o warunkach zabudowy. A te dokumenty mogą w pewnych sytuacjach zabraniać budowy.

Inne osoby – niebędące rolnikami – mogą kupić ziemię rolną, jednak muszą liczyć się z tym, że uzyskanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego może okazać się niemożliwe albo będzie wymagać dodatkowych i długotrwałych formalności.

Remont domu na działce siedliskowej – tak. Budowa domu – nie…

Jeśli kupimy tak zwane siedlisko, czyli grunt wraz z budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego, możemy na nim zamieszkać i nie musimy kontynuować działalności rolniczej sprzedającego.

Nie powinniśmy mieć problemów z przebudową lub remontem nabytego domu. Gdybyśmy jednak chcieli wybudować nowy, będzie trzeba odrolnić grunt pod zabudowę.

Kiedy konieczne jest odrolnienie działki?

Odrolnienie działki jest konieczne również wtedy, gdy kupimy niezabudowaną działkę rolną. Zwolnione są z tego jedynie działki położone w granicach miast.

Na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego odrolnienie polega na zmienieniu przez gminę treści planu w zakresie przeznaczenia gruntu (z rolnego na nierolnicze), a następnie na wyłączeniu go z produkcji rolnej w drodze decyzji wydanej przez starostę powiatowego.

Procedura zmiany planu jest skomplikowana i czasochłonna, poza tym nie ma gwarancji, że gmina się na to zgodzi. Wyłączenie z produkcji rolnej wiąże się z kolei z koniecznością wnoszenia przez dziesięć lat wysokich opłat (zwolnione z nich jest odrolnienie do 0,05 ha).

Co zrobić, gdy działka nie jest objęta planem miejscowym?

Jeżeli działka rolna leży na terenie nieobjętym planem miejscowym, trzeba uzyskać najpierw decyzję o warunkach zabudowy, a następnie decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej. Warunki zabudowy dla takiej działki możemy dostać tylko wtedy, gdy ziemia jest niskiej klasy (IV, V lub VI) albo była już kiedyś przeznaczona na cele nierolnicze w planie miejscowym, który wygasł z mocy prawa z końcem 2002 r. (i nie uchwalono nowego).

Poza tym działka musi spełniać inne wymogi: mieć dostęp do drogi, możliwość uzbrojenia i tak zwane dobre sąsiedztwo. Ten ostatni warunek oznacza, że co najmniej jedna sąsiednia działka musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie parametrów i sposobu użytkowania nowej zabudowy. I tu możemy natrafić na kolejną pułapkę: jeśli wszyscy sąsiedzi prowadzą gospodarstwa rolne, możemy dostać zgodę na zabudowę zagrodową, a nie na zabudowanie działki wyłącznie domem jednorodzinnym.


Podstawa prawna: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. DzU z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn. zm.); ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2012 r. poz. 647)

Autor: Błażej Żuławski

Żeby wybudować dom na działce rolnej, trzeba spełnić wiele warunków

Przeczytaj dodatkowo:
Koszt budowy domu jednorodzinnego. 8 domów, które...

Koszt budowy domu poniżej 200 tys. zł? Czy to możliwe? Udowadniamy, że tak. Wybraliśmy dla Ciebie projekty...

Mały dom. 5 najlepszych projektów małych domów o...

Oto 5 najlepszych projektów małych domów, których powierzchnia jest zbliżona do...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Domy tanie w budowie. Koszt budowy małych i...

Rozważając budowę swojego pierwszego domu chcesz, aby był to dom tani w budowie? Koszt budowy domu zależy w ...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...