| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Montaż stolarki. Jak montować okna, drzwi wejściowe oraz bramy garażowe. Najważniejsze zasady.

Montaż stolarki. Jak montować okna, drzwi wejściowe oraz bramy garażowe. Najważniejsze zasady.

Montaż okien, drzwi wejściowych oraz bram garażowych nie jest prosty, o czym przekonują reklamacje zgłaszane do producentów stolarki. W większości przypadków przyczyną niezadowolenia klientów okazywała się nie jakość okna lub drzwi, ale błędy montażowe popełnione przez wykonawców. Poznaj więc najważniejsze zasady montażu okien, drzwi i bram garażowych.

Artykuł powstał w ramach akcji Dobry Montaż, zainicjowanej i  prowadzonej przez Związek Polskie Okna i Drzwi.

Dobry montaż okien, drzwi, bram wymaga profesjonalnych, wykwalifikowanych fachowców. Dostępne obecnie na rynku, nowoczesne produkty stolarki okiennej i drzwiowej powinny być instalowane przy użyciu odpowiednich technik, do czego niezbędna jest wiedza i doświadczenie. Poznaj najważniejsze zasady montażu okien, drzwi wejściowych oraz bram. Dowiedz się, co zrobić, żeby stolarka zapewniła szczelność termiczną.

Zasady montażu okien 

 • Pierwszym etapem prac jest właściwe przygotowanie otworu. Jego wymiary powinny odpowiadać wymiarom ramy okiennej, z zachowaniem kilkumilimetrowych luzów dylatacyjnych. Umożliwiają one właściwe wypełnienie pianą montażową miejsca pomiędzy ościeżnicą a ościeżem oraz zapewniają przestrzeń niezbędną do kompensaty naprężeń powstających na skutek zmian temperatury.
 • Minimalna szerokość szczeliny pomiędzy ramą okna a ościeżem zależy od długości ościeżnicy i materiału, z jakiego jest wykonana. Przykładowo dla okna z białego PVC o długości od 1,5 m do 2,5 m powinno to być min. 15 mm, a z kolorowego PVC 20 mm. Dla okien drewnianych min. szerokość szczeliny to 10 mm. Maksymalny wymiar spoiny nie powinien przekraczać 30 mm.
 • W przypadku ścian z pustaków ceramicznych, powierzchnia ościeża powinna być płaska, bez otworów i kanalików, co umożliwi szczelne przyklejenie folii lub taśm uszczelniających.
 • Otwór musi być czysty i zagruntowany właściwym preparatem gruntującym, a jego powierzchnia dobrze związana i jednorodna.
 • Do ramy okiennej – jeszcze przed wstawieniem jej w przygotowaną wnękę – przykleja się samoprzylepne taśmy – od zewnątrz paroprzepuszczalną – od strony wnętrza domu – paroizolacyjną. Ważne, aby taśmy były dobrze dociśnięte do ościeżnic.
 • Tak przygotowaną ramę wstawia się do otworu, ustawia pion i poziom, a następnie montuje mechaniczne, zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.
 • Do betonu, muru z cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego ościeżnice mocuje się na dyble. Śruby mogą być używane do mocowania ram w ościeżach z betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, dziurawki, betonu lekkiego, drewna. Kotwy budowlane stosowane są natomiast wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu progowym w ścianie warstwowej. 
 • Kolejne kroki to szczelne doklejenie taśmy zewnętrznej do muru i dokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ścianą pianą montażową. Nanosi się ją od dołu do góry. Po stwardnieniu uszczelniacza odcina się jego ewentualny nadmiar i zabezpiecza go od wewnątrz budynku, precyzyjnie przyklejając do muru taśmę paroszczelną.
 • Następnie przystępuje się do wykańczania otworu okiennego.
Autor: Mariusz Bykowski

Montaż okien powinien odbywać się po zakończeniu większości tzw. robót mokrych, jak kładzenie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. Osadzanie stolarki przed zakończeniem tych prac jest możliwe, należy jednak pamiętać wówczas o zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe powinny być montowane zanim rozpocznie się docieplanie budynku.

ZDANIEM EKSPERTA

Montaż okien dachowych

Montując okna dachowe firmy Fakro należy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach. Przede wszystkim należy odpowiednio dobrać kołnierz do pokrycia dachowego. Należy podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno, tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenia. Okna dachowe Fakro można montować za pomocą uniwersalnych kątowników zarówno na łatach, jak i na krokwiach. Dodatkowo można je montować na trzech głębokościach: J,V, N (J=-3 cm, V=0 cm, N=+3 cm), które umożliwiają dopasowanie wysokości okna do rodzaju pokrycia dachowego. Firma Fakro zaleca, aby dolna krawędź okna była zamontowana od wykończonej podłogi na wysokości 120-140 cm. Prawidłowo doświetlone pomieszczenie za pomocą światła naturalnego określa się stosunkiem powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8. Wysokość dobieranego okna zależy od kąta pochylenia połaci dachowej. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy, tym wysokość okna powinna być większa. Lepsze efekty doświetlenia uzyskamy stosując kilka mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu.

Ekspert z firmy Fakro

WAŻNE

Rozmieszczenie łączników mechanicznych

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. Ich ilość i umiejscowienie uzależnione są m.in. od rodzaju i wielkości okna. Zalecane odległości to:

 • odstęp pomiędzy punktami mocowania – maksymalnie 700 mm;
 • odstęp od narożnika wewnętrznego ościeżnicy okna – minimum 150 mm;
 • odstęp od krawędzi słupka lub ślemienia – minimum 150 mm.

Szczegóły prawidłowego montażu okien zawiera Instrukcja montażu ITB 0665/13Z00NK.

WARTO WIEDZIEĆ

Usytuowanie okna w murze

Jeśli nie zamierzasz zamontować okna na konsolach – poza licem ściany, musisz pamiętać o 3 następujących zasadach:

 1.  w ścianie jednowarstwowej bez izolacji termicznej okna osadza się w połowie grubości ściany;
 2.  w ścianie warstwowej z wewnętrzną izolacją robi się to w strefie termoizolacji;
 3.  w ścianie docieplonej z zewnątrz okno należy umiejscowić przy krawędzi zewnętrznej ściany lub wysunąć je poza jej lico w warstwę ocieplenia.
Autor: Mariusz Bykowski

Pionowe elementy ościeżnicy mocuje się do muru za pomocą kotew montażowych lub śrub rozporowych dostosowanych do rodzaju materiału ściennego. Próg natomiast montuje się przy użyciu kleju montażowego.

Zasady montażu drzwi

Z drzwiami jest ten problem, że dla różnych ich typów są różne zalecenia montażowe. Zawsze podczas montażu trzeba posiłkować się instrukcją dołączona do danego modelu drzwi. 

 • Montaż rozpoczyna się po zakończeniu prac mokrych w budynku. 
 • Na początek należy odpowiednio przygotować otwór. Obowiązują tu podobne zasady, jak w przypadku okien.
 • Kluczowe jest odpowiednie dopasowanie wymiarów otworu do wymiarów ościeżnicy. Otwór musi być większy od zewnętrznych rozmiarów ościeżnicy o 1-2 cm.
 • Po tymczasowym zdemontowaniu skrzydła, ościeżnicę ustawia się w otworze i unieruchamia ją. Służą do tego kliny z drewna lub plastiku, wtykane między ościeżnicę a ścianę.
 • Między środkowymi krawędziami ościeżnicy umieszcza się drewniane rozpórki. Zabezpieczą one przed wypaczeniem się ościeżnicy podczas montażu. Pamiętaj, żeby pod rozpórkami znalazły się kawałki miękkiego materiału. Dzięki temu ościeżnica nie zostanie zarysowana.
 • Długość osadzenia śrub mocujących ościeżnicę wynosi minimum 10 cm dla ścian o dużej wytrzymałości, a w ścianach z pustaków lub betonu komórkowego przynajmniej 15 cm. Śrub nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie wygiąć ościeżnicy.
 • Gdy ościeżnica jest już solidnie ustabilizowana można założyć na zawiasy skrzydło. Sprawdź, czy porusza się prawidłowo i czy samo się nie otwiera.
 • Rozprężną piana poliuretanową wypełnia się przestrzeń między drzwiami a murem.
 • Taśmami samoprzylepnymi uszczelnia się połączenie ościeżnicy z murem – na tej samej zasadzie, jak w przypadku okien.
 • Ostatnim etapem montażu jest instalacja zamka, klamek i szyldu podklamkowego oraz regulacja zawiasów.

Brama garażowa – przygotowanie do montażu

Jeśli wybrany model bramy jest wyposażony w napęd automatyczny, trzeba pamiętać o uprzednim doprowadzeniu zasilania i pozostawieniu przestrzeni na niezbędne komponenty. Do najważniejszych elementów otworu montażowego bramy garażowej należą nadproże i węgarki. Powinny być one wytynkowane i pomalowane przed zamontowaniem ościeżnicy. Bardzo istotne jest usytuowanie węgarków, które muszą stać w linii prostej i nie mogą być przesunięte względem siebie. Niedoróbki w tej kwestii mogą spowodować nierównomierny rozkład sił oddziałujących na bramę, co prowadzi do szybkiego zużycia najbardziej obciążonych elementów. Należy również zadbać o odpowiednie przygotowanie posadzki. Jej powierzchnia powinna być dokładnie wypoziomowana. Pozwoli to na łatwiejszy montaż i wyeliminuje ryzyko powstania szczeliny pomiędzy dołem bramy a posadzką. Prawidłowe wykończenie podłogi umożliwia też precyzyjne ustawienie napędu pod względem położeń krańcowych bramy, czyli pozycji, które zajmuje ona przy całkowitym otwarciu i zamknięciu.

Autor: Mariusz Bykowski

Najlepiej, gdy brama zostanie zainstalowana dopiero po zamknięciu prac wykończeniowych w garażu. Po zamontowaniu elementów konstrukcyjnych ościeżnicy, dostęp do niektórych miejsc może być bowiem znacznie utrudniony.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Świetlik rurowy – sposób na doświetlenie ciemnego...

Świetliki rurowe wprowadzają naturalne światło do pomieszczeń, w których nie można zamontować okien...

Markizy do okien pionowych - skuteczna ochrona...

Markizy skutecznie zacieniają wnętrze, przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności na zewnątrz. Chronią wnętrze...

Eleganckie i komfortowe drzwi tarasowe

Nowoczesne drzwi tarasowe pozwalają harmonijnie połączyć wnętrze domu z otoczeniem. Stanowią również...

Wymiary okna a wymiary ościeża. Czy zmieniać...

Wymiana okien to duża ingerencja w dom. Czy zmiana wymiarów okien lub zmiana ich kształtu to dobry...

Dom na czasie - wysokie okna, nowoczesne...

Wysokie okna są niezbędne w modnym domu. Zgodnie z obowiązującymi trendami schodzą do podłogi i sięgają...