| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Co to są okna aktywne? Jaki mają wpływ na zużycie energii potrzebnej do ogrzania domu?

Co to są okna aktywne? Jaki mają wpływ na zużycie energii potrzebnej do ogrzania domu?

Pogoń za oszczędnością energii wymusiła na producentach okien opracowanie ekologicznych rozwiązań. Nowoczesne okna aktywne pozwalają ograniczyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania domu. Nie tylko chronią przed ucieczką ciepła, ale też absorbują je z promieniowania słonecznego, korzystnie wpływając na bilans energetyczny budynku.

Okna aktywne to ulepszone okna energooszczędne

Okna aktywne, tak jak energooszczędne dobrze chronią pomieszczenia przed ucieczką ciepła, ale dodatkowo przepuszczają do wnętrza znaczną część promieniowania słonecznego, zmniejszając w ten sposób zapotrzebowanie na zużycie energii pochodzącej z urządzeń grzejnych.

Ważne parametry

Przy ocenie okna najistotniejszymi parametrami są więc współczynnik przenikania ciepła Uw, który musi odpowiadać standardom okien energooszczędnych, oraz całkowity współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g, którego nie uwzględnia się w oknach energooszczędnych. Tylko okna spełniające jednocześnie warunek Uw ≤ 0,9 W/(m2K) oraz g ≥ 45% i mające na to odpowiednie certyfikaty mogą być nazywane aktywnymi (parametry odnoszą się do okna jednodzielnego, odpowiedniego do otworu w murze 120 x 150 cm).

Współczynnik przepuszczalności energii g Jest to wartość podawana przez producenta pakietu szybowego. Określa, jaka część promieniowania słonecznego padającego na szybę zostaje przepuszczona do wnętrza pomieszczenia. Na wartość współczynnika g­ składa się zarówno promieniowanie przepuszczone bezpośrednio, jak i to absorbowane przez szybę i oddawane do wnętrza w sposób pośredni. Decyduje o tym liczba tafli szkła i rodzaj gazu wypełniającego przestrzenie międzyszybowe, a także wielkość przeszklenia – przez większe szyby przedostaje się do wnętrza więcej ciepła. Pasywne zyski energii, czyli nagrzewanie się pomieszczenia pod wpływem słońca, jest tym większe, im wyższa procentowa wartość współczynnika g. W oknach aktywnych nie może to być mniej niż 45%.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Rehau

Okno aktywne nie dość, że zatrzymuje ciepło w domu, to także potrafi pozyskać je z promieni słonecznych (fot. REHAU)

Latem zalecany montaż markiz lub rolet

Oczywiście każdy kij ma dwa końce i to, co dobre zimą – intensywne pozyskiwanie ciepła słonecznego – latem może prowadzić do nadmiernego przegrzewania domu. Dlatego w budynku z oknami aktywnymi zaleca się instalowanie markiz lub rolet, zwłaszcza na elewacjach o wystawie południowej. Dzięki osłanianiu szyb w gorące dni uniknie się dyskomfortu spowodowanego zbyt wysoką temperaturą we wnętrzach.

Współczynnik przenikania ciepła U

Określa ilość ciepła, jaka przedostaje się przez okno pod wpływem różnicy temperatury po obu jego stronach. Im wartość współczynnika U mniejsza, tym okno lepiej izoluje termicznie, czyli tym mniejsze są straty ciepła z pomieszczenia. Ważne, aby rozpatrywać zawsze U dla całego okna, a nie dla jego elementów składowych (co często chętnie przedstawiają producenci), bo nie są to wartości miarodajne.

Na całkowity współczynnik przenikania ciepła składają się parametry zestawu szybowego (zazwyczaj jest to Ug = 0,5-0,6 W/(m2K)), profili (Uf = 1,0-1,2 W/(m2K)), rodzaj zastosowanych połączeń i detali konstrukcyjnych. Przykładowo ważne są ciepłe ramki dystansowe w pakiecie szybowym oraz sposób montażu okna. Szczelina między ramą a murem musi być szczelnie wypełniona materiałem termoizolacyjnym. Od wewnątrz powinno się go osłonić warstwą taśmy paroizolacyjnej, a od zewnątrz materiałem paroprzepuszczalnym, który zapobiegnie ewentualnemu zawilgacaniu ocieplenia. Nie ma potrzeby rozważania szczegółów konstrukcji okna, bo każde okno aktywne ma odpowiedni certyfikat potwierdzający zgodność deklarowanych wartości ze stanem faktycznym.

Ogólnie można przyjąć, że ponieważ największy wpływ na parametry okna ma jego zestaw szybowy, to im okno większe, tym mniejsze procentowe straty ciepła wzdłuż krawędzi szyby i tym całość cieplejsza. Wszelkie elementy przerywające ciągłość przestrzeni międzyszybowej, jak na przykład szprosy, pogarszają izolacyjność, dlatego w oknach aktywnych się ich nie stosuje. Z tego samego powodu nie zaleca się montażu nawiewników, ale trzeba wówczas pamiętać o zapewnieniu sprawnej wentylacji mechanicznej w budynku, bo szczelne okna uniemożliwiają nawiew powietrza do pomieszczeń.

Autor: Rehau

Montaż okna GENEO PHZ w warstwie izolacji cieplnej (fot. REHAU)

Przeczytaj dodatkowo:
Markizy do okien pionowych - skuteczna ochrona...

Markizy skutecznie zacieniają wnętrze, przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności na zewnątrz. Chronią wnętrze...

Rolety zaciemniające do okien dachowych

Ciepłe dni na poddaszu bywają uciążliwe ze względu na wysoką temperaturę panującą we wnętrzach. Konieczne...

Ciepłe okno to podstawa

Gdy okno nie trzyma ciepła i przemarza to znak, że zostało źle zamontowane lub jest słabej jakości. Kupujmy...

Markizy do okien pionowych: rodzaje i sposób...

Markizy to przede wszystkim bardzo dobry sposób na ochronę wnętrza domu przed nadmiernym nagrzewaniem...

Duże okna pionowe. Spraw, aby Twój dom był...

Duże okna pionowe zacierają granicę pomiędzy wnętrzem domu, a jego otoczeniem. Poznaj nowoczesne rozwiązania,...