| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Termomodernizacja – na czym polega i jakie przynosi efekty?

Termomodernizacja – na czym polega i jakie przynosi efekty?

Termomodernizacja ma zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejsza zapotrzebowanie na energię i jej zużycie. W których budynkach należy przeprowadzić termomodernizację i jakie dzięki temu można uzyskać korzyści?

Koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody są bardzo dużym obciążeniem budżetów domowych. Te wysokie koszty są rezultatem dużego zużycia energii - głównie ciepła. W przeszłości nie przywiązywano specjalnej uwagi do ilości zużywanej energii, gdyż była ona tania. Obecnie ceny energii i ciepła są wysokie i prawdopodobnie będą jeszcze wzrastać. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów ogrzewania ponoszonych dziś i w przyszłości jest zmniejszenie ilości zużywanej energii. Można to osiągnąć wykonując termomodernizację budynku.

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało” jak to się dzieje obecnie. Osiągnąć to można przez ograniczenie strat ciepła przenikającego przez ściany, dach, okna, drzwi i system wentylacyjny. Korzyści przyniesie też usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Termomodernizacja wymaga poniesienia nakładów finansowych, ale dzięki optymalizacji procesu, można ją wykonać w taki sposób, że związane z nią nakłady będą w perspektywie kolejnych lat spłacone z uzyskanych oszczędności.

Główną przyczyną dużej energochłonności są nadmierne straty ciepła. Większość budynków w Polsce jest niedostatecznie zabezpieczona (izolowana) przed ucieczką ciepła z pomieszczeń. Przepisy budowlane w ubiegłych latach stawiały niewielkie wymagania w tej dziedzinie, a nawet i te skromne wymagania często nie były dotrzymywane. Dlatego “skorupa budynku”, czyli ściany zewnętrzne, dachy, podłogi na gruncie lub nad nieogrzewanymi piwnicami przepuszczają znacznie więcej ciepła niż określają to aktualne wytyczne.

Duże straty ciepła powodują także okna starego typu, które oprócz niskiej jakości termicznej są ponadto nieszczelne. Kolejnym problem jest często źle działający system wentylacji naturalnej. Może on prowadzić albo nadmiernego przewietrzania i dużych strat ciepła albo do niedostatecznej wymiany powietrza i pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego w wyniku rozwój pleśni.

Drugą ważną przyczyną wysokiego zużycia energii jest niska sprawność instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przestarzałe technicznie kotły służą do spalania węgla, drewna lub śmieci. Wewnętrzne instalacje nie są zaizolowane, wiele z nich jest rozregulowanych i ma niską sprawność. Prowadzi to nie tylko do dużego zużycia energii ale i znacznej emisji zanieczyszczeń.

Zadaniem termomodernizacji jest nie tylko ograniczenie zużycia energii i kosztów użytkowania budynku ale również podniesienie jakości środowiska wewnętrznego i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne.

Jak dowiedzieć się, które przedsięwzięcia modernizacyjne są opłacalne, a które nie?

Odpowiedzi na takie pytania może udzielić audyt energetyczny. Określa on różne warianty modernizacji budynku oraz ich opłacalność ekonomiczną.

  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Przeczytaj dodatkowo:
Domy pasywne i energooszczędne - termoizolacja a...

Przy projektowaniu i budowie domów pasywnych lub takich, które zużywają minimalne ilości...

Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu...

Nowoczesne systemy balkonowe to szybkie, proste i łatwe w realizacji rozwiązania o wieloletniej trwałości....

Styropian grafitowy. Czy takie ocieplenie domu...

Styropian grafitowy pojawia się nie tylko jako ocieplenie nowoczesnych i luksusowych domów, ale jest...

Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo...

Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego izolatora. Jedną...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Buduj energooszczędnie. Jak zbudować dom, żeby...

Od nowego roku zaostrzyły się wymagania dotyczące energooszczędności domów. Kolejna rewolucja czeka w...

sponsor artykułu