| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - źródła finansowania

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - źródła finansowania

Decydując się na termomodernizację budynku jednorodzinnego można skorzystać z różnych form finansowania oraz w niektórych przypadkach wsparcia inwestycji. Do najważniejszych zaliczane są: program Ryś, system wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz kredyty.

Indywidualny inwestor przeprowadzający termomodernizację domu jednorodzinnego może finansować prace korzystając z następujących źródeł:

  • program Ryś Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • system wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  • kredyt oraz pożyczki komercyjne,
  • środki własne.

Pierwsze dwa programy pozwalają nie tylko sfinansować termomodernizację, ale też uzyskać wsparcie finansowe.

Program Ryś – dofinansowanie do termomodernizacji

Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Forma wsparcia to dotacje i preferencyjne kredyty. Dofinansowanie wyłącznie jako umorzenie części preferencyjnego kredytu. W programie określono szczegółowe wymagania dotyczące wykonania poszczególnych usprawnień, a budynek po termomodernizacji musi spełnić wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród na rok 2021. Dotacja dla poszczególnych elementów modernizacji (ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu, wymiana okien, modernizacja źródła ciepła, zastosowanie OZE) wynosi 20 lub 40 % kosztów kwalifikowanych w zależności od kompleksowości działań. Dotacja na ocenę energetyczną efektywności wykonanych prac i przygotowania projektu modernizacji wynosi 100%.

System wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych

W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DZ.U. z 2014 r. poz.712) każdy właściciel domu jednorodzinnego, który wykona zdefiniowaną w jej treści termomodernizację, zgodnie z audytem energetycznym i przy wykorzystaniu kredytu bankowego (udzielonego przez jeden z banków uczestniczących w systemie), otrzyma premię w wysokości do 20% wykorzystanego kredytu (nie przekraczającą 16% ogólnego kosztu inwestycji i dwukrotnych rocznych oszczędności). Premia ta pochodzi z Funduszu Termomodernizacji zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ustawa definiuje rodzaje usprawnień, które powinny być wykonane oraz warunki dotyczące minimalnych wielkości oszczędności, które powinny być uzyskane w wyniku termomodernizacji.

Gdzie uzyskać porady dotyczące finansowania działań w zakresie termomodernizacji budynków jednorodzinnych?

Informacje dotyczące wsparcia finansowego można uzyskać u doradców energetycznych pracujących w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub audytorów energetycznych. Lista referencyjna audytorów >>>

Program Ryś - wszystko o dopłatach do termomodernizacji

 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Przeczytaj dodatkowo:
Jak należy ocieplać poddasze? Rozwiązania, które...

Termoizolacja ma istotne znaczenie dla ograniczenia strat ciepła w domu. Inwestor powinien oczekiwać...

Wełna mineralna skalna i szklana. Porównanie i...

Wełna mineralna skalna i szklana są z pozoru identyczne. Obie stanowią dobrą izolację termiczną, akustyczną i...

Folie hydroizolacyjne. Z których rodzajów...

Folia hydroizolacyjna nie może przepuszczać wilgoci ani wody nawet pod dużym ciśnieniem, dlatego jest to...

Ocieplenie budynku. Jak przygotować stary dom?

W ręce wielu młodych inwestorów trafiają stare domy odziedziczone po dziadkach lub rodzicach. Często...

Chcesz kupić szary styropian do ocieplenia domu?...

Szary styropian występuje na rynku w kilku rodzajach. Różnią się one zarówno parametrami jak i...

Buduj energooszczędnie. Jak zbudować dom, żeby...

Od nowego roku zaostrzyły się wymagania dotyczące energooszczędności domów. Kolejna rewolucja czeka w...

sponsor artykułu