| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Izolacja rur c.o. i c.w.u. Po co otulina do rur instalacyjnych

Izolacja rur c.o. i c.w.u. Po co otulina do rur instalacyjnych

Izolacja rur instalacyjnych jest istotna z wielu powodów. Pozwala przede wszystkim ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć koszty ogrzewania. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści daje odpowiednia izolacja instalacji c.o. i c.w.u., a także czym się charakteryzuje.

Ograniczenie strat ciepła

W dobie powszechnego oszczędzania energii zdecydowanie najczęściej instalacje izoluje się w celu ograniczenia strat ciepła. Taki obowiązek zapisano między innymi w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z treścią §118 ust. 3 i §133 ust. 9 i 10 tych warunków inwestor (projektant) powinien zadbać o to, aby straty ciepła przy przesyle ciepłej wody użytkowej, straty w przewodach cyrkulacyjnych, w przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania oraz w przewodach ogrzewania powietrznego były na racjonalnie niskim poziomie, a izolacja cieplna tych przewodów spełniała wymagania określone w załączniku do tego rozporządzenia.

Jest też dodatkowy powód. Każdy nowo wznoszony budynek mieszkalny musi mieć tak zwany certyfikat energetyczny. Przy jego sporządzaniu należy określić, w jaki sposób będą izolowane instalacje, ponieważ będzie to w większym lub mniejszym stopniu wpływało na straty przesyłowe energii. Te z kolei będą decydowały o parametrach czynnika dostarczanego do odbiorników, na przykład o temperaturze ciepłej wody w wylewce baterii wannowej czy temperaturze wody zasilającej grzejnik. Duże stra - ty będą pogarszać wynik certyfikatu energetycznego.

Sprawdź także: Jak dopasować otulinę do rodzaju rur

Zabepieczenie rur przed uszkodzeniami

Izolacja rur ciepłej wody i centralnego ogrzewania ma – oprócz ochrony przed utratą ciepła – także inną funkcję. Jej zadaniem jest zabezpieczenie rur przed uszkodzeniami mechanicznymi w wyniku tarcia o przegrody spowodowanego rozszerzaniem się i kurczeniem (a więc przesuwaniem) ich pod wpływem zmieniającej się temperatury transportowanej cieczy.

Niezwykle ważna jest izolacja rur prowadzonych w warstwach posadzkowych. Jest ona dodatkową (oprócz peszla) osłoną przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ogranicza tak zwane przesyłowe straty ciepła powodujące ogrzewanie przypadkowych powierzchni (ścian czy podłóg) i niepożądaną zmianę temperatury czynnika grzewczego lub chłodniczego dostarczanego do odbiorników.

Ochrona przed skraplaniem się wody na powierzchni rur

Zaizolowania mogą potrzebować rury stalowe, którymi jest przesyłana zimna woda, a także kanalizacyjne. Chłodna rura wodociągowa czy kanalizacyjna prowadzona przez pomieszczenia o dużej wilgotności – a takimi są łazienki – jest narażona na intensywne wykraplanie się pary wodnej na jej powierzchni. Izolacja, na przykład ze spienionego polietylenu, zapobiega temu niekorzystnemu zjawisku. Izolacja kanalizacji z jednej strony podwyższa komfort akustyczny użytkowanych pomieszczeń, nie dopuszcza do przenoszenia drgań i hałasów z innych pięter, a z drugiej – zapobiega kondensacji pary na ich powierzchni i powstawaniu grzybów czy pleśni.

Ochrona przed zamarzaniem

Instalacje zewnętrzne (a także przechodzące przez nieogrzewane pomieszczenia) izoluje się w celu ochrony przed zamarzaniem. Przewody prowadzone na zewnątrz budynków, ale na odpowiednio dużej głębokości pod powierzchnią terenu (wodociągowe – od 1,2 do 1,8 m, kanalizacyjne od 0,9 do 1,6 m zależnie od regionu kraju), takiej izolacji nie wymagają. Jednak ułożone płycej – już tak. Izolacja przewodu poprowadzonego w strefie przemarzania gruntu zmniejsza do minimum ryzyko powstania w nim korka lodowego, którego konsekwencją jest zwykle znaczne ograniczenie lub ostatecznie ustanie przepływu w przewodzie.

WARTO WIEDZIEĆ

Podstawowe cechy dobrej izolacji

  • Niski współczynnik przenikania ciepła. Im jest niższy, tym lepiej. Izolacja z materiału o niższym współczynniku przewodzenia ciepła może mieć mniejszą grubość niż otulina rur z materiału o wyższym współczynniku, a mimo to będzie miała takie same właściwości izolacyjne.
  • Odporność na wysoką lub niską temperaturę czynnika i otoczenia. Wysoką – gdy jest przeznaczona do instalacji grzewczych, niską – kiedy ma chronić przewody chłodnicze.
  • Odporność na działanie środowiska zewnętrznego (światło, promienie UV, woda, mikroorganizmy i gryzonie).
  • Niepalność. Izolacja powinna co najmniej spełniać warunek nierozprzestrzeniania ognia.
  • Duża odporność na zawilgocenie. Izolacja musi mieć wysoki współczynnik przenikania dyfuzyjnego par y wodnej. Im jest on wyższy, tym materiał gor zej wchłania wodę, co jest ważne zwłaszcza w przypadku instalacji, na powier zchni których może wystąpić kondensacja, na przykład chłodniczych (zawilgocone mają gorsze parametry pracy). Współczynnik przenikania dyfuzyjnego dobrej otuliny powinien być wyższy niż 3000.
  • Obojętność chemiczna w stosunku do izolowanego materiału. Materiały używane do produkcji otulin izolacyjnych muszą mieć atesty wymagane odrębnymi przepisami dopuszczającymi je do stosowania na terenie Polski.

Nowoczesne materiały izolacyjne zachowują dobre parametry techniczne w szerokim zakresie temperatury. Nie ma uniwersalnej izolacji pasującej do wszystkich instalacji sanitarnych.

Przeczytaj dodatkowo:
Mostki cieplne, wilgotne ściany i grzyb - skutki...

Wilgotne ściany i grzyb to problemy, które pojawią się nie tylko w starych domach, ale także w nowych...

Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania...

W dobie rosnącej popularności domów energooszczędnych i pasywnych, coraz częściej słyszymy o czymś...

Zapytaj EKSPERTA o ocieplenie domu pianką PUR

Ocieplenie domu pianką PUR to alternatywa dla wełny mineralnej i styropianu. Pianka dokładnie wypełnia...

Wełna mineralna skalna i szklana. Porównanie i...

Wełna mineralna skalna i szklana są z pozoru identyczne. Obie stanowią dobrą izolację termiczną, akustyczną i...

Chcesz kupić szary styropian do ocieplenia domu?...

Szary styropian występuje na rynku w kilku rodzajach. Różnią się one zarówno parametrami jak i...

Mostki termiczne na poddaszu użytkowym. Jak...

Analizując straty ciepła w budynkach mieszkalnych, stwierdza się że dach stanowi potencjalnie największą...