| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Izolacja rur c.o. i c.w.u. Po co otulina do rur instalacyjnych

Izolacja rur c.o. i c.w.u. Po co otulina do rur instalacyjnych

Izolacja rur instalacyjnych jest istotna z wielu powodów. Pozwala przede wszystkim ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć koszty ogrzewania. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści daje odpowiednia izolacja instalacji c.o. i c.w.u., a także czym się charakteryzuje.

Ograniczenie strat ciepła

W dobie powszechnego oszczędzania energii zdecydowanie najczęściej instalacje izoluje się w celu ograniczenia strat ciepła. Taki obowiązek zapisano między innymi w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z treścią §118 ust. 3 i §133 ust. 9 i 10 tych warunków inwestor (projektant) powinien zadbać o to, aby straty ciepła przy przesyle ciepłej wody użytkowej, straty w przewodach cyrkulacyjnych, w przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania oraz w przewodach ogrzewania powietrznego były na racjonalnie niskim poziomie, a izolacja cieplna tych przewodów spełniała wymagania określone w załączniku do tego rozporządzenia.

Jest też dodatkowy powód. Każdy nowo wznoszony budynek mieszkalny musi mieć tak zwany certyfikat energetyczny. Przy jego sporządzaniu należy określić, w jaki sposób będą izolowane instalacje, ponieważ będzie to w większym lub mniejszym stopniu wpływało na straty przesyłowe energii. Te z kolei będą decydowały o parametrach czynnika dostarczanego do odbiorników, na przykład o temperaturze ciepłej wody w wylewce baterii wannowej czy temperaturze wody zasilającej grzejnik. Duże stra - ty będą pogarszać wynik certyfikatu energetycznego.

Sprawdź także: Jak dopasować otulinę do rodzaju rur

Zabepieczenie rur przed uszkodzeniami

Izolacja rur ciepłej wody i centralnego ogrzewania ma – oprócz ochrony przed utratą ciepła – także inną funkcję. Jej zadaniem jest zabezpieczenie rur przed uszkodzeniami mechanicznymi w wyniku tarcia o przegrody spowodowanego rozszerzaniem się i kurczeniem (a więc przesuwaniem) ich pod wpływem zmieniającej się temperatury transportowanej cieczy.

Niezwykle ważna jest izolacja rur prowadzonych w warstwach posadzkowych. Jest ona dodatkową (oprócz peszla) osłoną przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ogranicza tak zwane przesyłowe straty ciepła powodujące ogrzewanie przypadkowych powierzchni (ścian czy podłóg) i niepożądaną zmianę temperatury czynnika grzewczego lub chłodniczego dostarczanego do odbiorników.

Ochrona przed skraplaniem się wody na powierzchni rur

Zaizolowania mogą potrzebować rury stalowe, którymi jest przesyłana zimna woda, a także kanalizacyjne. Chłodna rura wodociągowa czy kanalizacyjna prowadzona przez pomieszczenia o dużej wilgotności – a takimi są łazienki – jest narażona na intensywne wykraplanie się pary wodnej na jej powierzchni. Izolacja, na przykład ze spienionego polietylenu, zapobiega temu niekorzystnemu zjawisku. Izolacja kanalizacji z jednej strony podwyższa komfort akustyczny użytkowanych pomieszczeń, nie dopuszcza do przenoszenia drgań i hałasów z innych pięter, a z drugiej – zapobiega kondensacji pary na ich powierzchni i powstawaniu grzybów czy pleśni.

Ochrona przed zamarzaniem

Instalacje zewnętrzne (a także przechodzące przez nieogrzewane pomieszczenia) izoluje się w celu ochrony przed zamarzaniem. Przewody prowadzone na zewnątrz budynków, ale na odpowiednio dużej głębokości pod powierzchnią terenu (wodociągowe – od 1,2 do 1,8 m, kanalizacyjne od 0,9 do 1,6 m zależnie od regionu kraju), takiej izolacji nie wymagają. Jednak ułożone płycej – już tak. Izolacja przewodu poprowadzonego w strefie przemarzania gruntu zmniejsza do minimum ryzyko powstania w nim korka lodowego, którego konsekwencją jest zwykle znaczne ograniczenie lub ostatecznie ustanie przepływu w przewodzie.

WARTO WIEDZIEĆ

Podstawowe cechy dobrej izolacji

  • Niski współczynnik przenikania ciepła. Im jest niższy, tym lepiej. Izolacja z materiału o niższym współczynniku przewodzenia ciepła może mieć mniejszą grubość niż otulina rur z materiału o wyższym współczynniku, a mimo to będzie miała takie same właściwości izolacyjne.
  • Odporność na wysoką lub niską temperaturę czynnika i otoczenia. Wysoką – gdy jest przeznaczona do instalacji grzewczych, niską – kiedy ma chronić przewody chłodnicze.
  • Odporność na działanie środowiska zewnętrznego (światło, promienie UV, woda, mikroorganizmy i gryzonie).
  • Niepalność. Izolacja powinna co najmniej spełniać warunek nierozprzestrzeniania ognia.
  • Duża odporność na zawilgocenie. Izolacja musi mieć wysoki współczynnik przenikania dyfuzyjnego par y wodnej. Im jest on wyższy, tym materiał gor zej wchłania wodę, co jest ważne zwłaszcza w przypadku instalacji, na powier zchni których może wystąpić kondensacja, na przykład chłodniczych (zawilgocone mają gorsze parametry pracy). Współczynnik przenikania dyfuzyjnego dobrej otuliny powinien być wyższy niż 3000.
  • Obojętność chemiczna w stosunku do izolowanego materiału. Materiały używane do produkcji otulin izolacyjnych muszą mieć atesty wymagane odrębnymi przepisami dopuszczającymi je do stosowania na terenie Polski.

Nowoczesne materiały izolacyjne zachowują dobre parametry techniczne w szerokim zakresie temperatury. Nie ma uniwersalnej izolacji pasującej do wszystkich instalacji sanitarnych.

Termoizolacja w granulkach. Kiedy ocieplać dom kulkami styropianu, wełny czy włóknami celulozowymi

Termoziolacja w granulkach świetnie się sprawdza w miejscach, które trudno ocieplić płytami...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Ocieplenie budynku. Jak przygotować stary dom?

W ręce wielu młodych inwestorów trafiają stare domy odziedziczone po dziadkach lub rodzicach. Często...

Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo...

Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego izolatora. Jedną...

Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania...

W dobie rosnącej popularności domów energooszczędnych i pasywnych, coraz częściej słyszymy o czymś...

Mostki cieplne, wilgotne ściany i grzyb - skutki...

Wilgotne ściany i grzyb to problemy, które pojawią się nie tylko w starych domach, ale także w nowych...

Ocieplenie poddasza - sposoby i materiały do...

Żeby móc komfortowo mieszkać na poddaszu, musi być odpowiednio przeprowadzona izolacja dachu. Inaczej...

Ściany fundamentowe – jak poprawnie wykonać ich...

Ściany fundamentowe to pierwsze widoczne elementy budowanego domu, które stanowią o trwałości,...