| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Jak chronić ściany fundamentowe przed wodą gruntową?
Odpowiednia hydroizolacja murów

Jak chronić ściany fundamentowe przed wodą gruntową?

Hydroizolacja jest zawsze konieczna, ponieważ woda gruntowa stale wywiera ciśnienie hydrostatyczne na elementy budynku, jest też podciągana kapilarnie do góry. Dlatego, warto jest zbadać warunki gruntowo-wodne na działce, żeby przygotować odpowiednie zabezpieczenie fundamentów i piwnic przed wilgocią.

Izolacja pozioma ścian fundamentowych lub piwnicznych

Izolacje poziome układa się na ławach fundamentowych oraz ścianie fundamentowej lub piwnicznej poniżej ściany parteru. Muszą one być szczelnie połączone z izolacją pionową wykonywaną na zewnętrznej stronie ścian fundamentowych lub piwnicznych. Na gruntach przepuszczalnych (piaski i żwiry) woda opadowa szybko przesiąka w głąb. Gdy woda gruntowa zalega co najmniej 1 m poniżej poziomu posadowienia budynku, wystarczy lekka izolacja, czyli zabezpieczenie pionowe ścian fundamentowych lub piwnicznych oraz poziome odcięcie od podłoża ławy fundamentowej albo podłogi piwnicznej szczelną warstwą masy bitumicznej bądź polimerowej, zaprawy wodoszczelnej albo papy lub folii (te ostatnie są zwykle używane do izolacji poziomej). Jak chronić mury przed wodą?

Izolacja średnia, drenaż, izolacja ciężka...

Na gruntach spoistych (gliny, iły) woda opadowa bardzo powoli przesiąka w głąb, dlatego może długo napierać na podziemną część budynku, którą należy zabezpieczyć średnią izolacją, czyli ze wzmocnioną izolacją ścian fundamentowych, na przykład z podwójną warstwą zaprawy wodoszczelnej, mas hydroizolacyjnych, papy czy folii izolacyjnej. W takim wypadku warto także wykonać wokół domu drenaż.

Gdy na działce wody gruntowe zalegają wysoko lub jest realne zagrożenie, że mogą się okresowo podnosić, trzeba wykonać ciężką izolację, która będzie nie tylko absolutnie szczelna, ale także wytrzymała mechanicznie, żeby znieść ciśnienie hydrostatyczne napierającej wody. Używa się w tym celu folii zgrzewanych lub samoprzylepnych (układanych na zagruntowanym podłożu). Dodatkowo hydroizolację pionową warto osłonić folią kubełkową. W trudnych warunkach, zwłaszcza gdy chcemy zbudować piwnicę - ciężką izolację można wykonać z betonu wodoszczelnego.

Autor: Andrzej Szandomirski

Ściany fundamentowe lub piwniczne zawsze muszą być oddzielone od ścian parteru oraz gruntu izolacją poziomą i pionową. Obie warstwy powinny być szczelnie ze sobą połączone, tak żeby woda nie mogła przedostać się do ścian parteru, bo osłabiłaby ich nośność.

Autor: Andrzej T. Papliński

Na suchej działce wystarczy lekka izolacja, na przykład warstwa masy bitumicznej szczelnie naniesiona na ściany fundamentów od wewnątrz i na zewnątrz.

Woda gruntowa - zagrożenie dla budynku

W glebie zawsze znajduje się woda, zarówno opadowa, która powoli przesącza się przez grunt, jak i woda gruntowa zalegająca nad warstwami nieprzepuszczalnymi. Woda napiera na mury pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, ponieważ ma tendencję do rozszerzania się. Na skutek kontaktu z nią materiały murowe mające budowę porowatą powoli nią nasiąkają. Zgodnie z prawami fizyki w bardzo małych przewodach, a takimi są kapilary (niezwykle cieniutkie i długie pory w cegłach, pustakach ceramicznych, betonie komórkowym, silikatach i innych materiałach murowych), następuje podciąganie kapilarne wody. Działa to podobnie jak w wiązkach przewodzących w drzewach. Siła parcia zależy od średnicy kapilar. W materiałach murowych woda zwykle może być podciągnięta na wysokość 0,5-1 m, ale w ścianach z cegieł pełnych wilgoci może pojawić się nawet na wysokości 2,5 m nad ziemią. Podciąganie kapilarne występuje także w gruncie, to znaczy krople wody są wypychane ku górze przez szczeliny między drobinami piasku.

Autor: Andrzej Szandomirski

Na działce o wysokim poziomie wód gruntowych fundamenty najlepiej jest wykonać z betonu wodoszczelnego, który nie chłonie wody, więc nie ma ryzyka destrukcji ściany pod wpływem wody. Część nadziemna musi być oddzielona od przyziemia hydroizolacją poziomą.

Drenaż opaskowy - bezpieczne odprowadzenie wody gruntowej od fundamentów domu

Drenaż opaskowy jest stosowany wówczas, gdy woda gruntowa zbiera się wokół podziemnych ścian domu,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Hydroizolacja piwnicy. Czym zabezpieczyć ściany...

Głównym zagrożeniem dla piwnicy jest woda gruntowa. Może ona doprowadzić do zawilgocenia ścian piwnic....

12 pytań o stan surowy: kolejność prac i...

Czas od powitania murarzy do zatknięcia wiechy mija dość szybko. Dom rośnie jak na drożdżach, aż osiągnie...

Betonowanie płyty fundamentowej - nasz film z...

Popularność płyty fundamentowej rośnie. Płyta lepiej izoluje część mieszkalną od chłodu i wilgoci. Tylko jak...

Budowa przy trudnych warunkach gruntowych. Jakub...

Jakub, mający na Forum Muratora nick DrKuba, buduje dom sam. Z pomocy wykonawców korzysta jedynie...

Izolacja fundamentów tradycyjnych. Jak ochronić...

Dom musi być szczelnie odgrodzony od gruntu. Odpowiednia izolacja fundamentów ma go ochronić przed...

Kupujemy stal zbrojeniową. Jak wybrać pręty...

Prawie każdy dom jednorodzinny ma przynajmniej kilka elementów wykonanych z betonu zbrojonego...