| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Błędy podczas układania podłogi na gruncie - czym grożą, jak ich uniknąć?

Błędy podczas układania podłogi na gruncie - czym grożą, jak ich uniknąć?

Najczęstsze błędy podczas wykonywania na etapie stanu surowego podłogi na gruncie to złe zagęszczenie podbudowy oraz brak zbrojenia podłogi na gruncie. Zobacz, czym grożą i jak ich uniknąć. Z nami bez problemu ułożysz podłogę na gruncie.

Podłogę na gruncie układa się na podbudowie. Jednym z częstszych błędów popełnianych na tym etapie budowy jest niewłaściwe zagęszczenie podbudowy, innym - równie częstym i niebezpiecznym - brak zbrojenia podłogi na gruncie.

Złe zagęszczenie podbudowy

Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy podczas wykonywania podłogi na gruncie grozi pęknięciami i nierównomiernym osiadaniem betonowej płyty posadzki. Wada ta może ujawnić się dopiero w trakcie użytkowania domu, co wiąże się z bardzo dużymi kosztami i uciążliwą naprawą. Jak tego uniknąć?

Do wypełniania wolnych przestrzeni pod posadzką powinno się używać gruntów niespoistych, np. grubego piasku kopalnianego, pospółki, tłucznia o różnych frakcjach. Lepiej nie używać gruzu ceglanego i ziemi z zawartością organiczną (rozkładając się, zmniejsza swoją objętość). Podbudowę należy układać i zagęszczać warstwami o grubości 10-30 cm – w zależności od urządzenia, jakim dysponujesz.

Jeśli w wykopie pozostały wyspy gruntu rodzimego, ich korona musi być przykryta podsypką o miąższości minimum 30 cm. Przy małej wilgotności gruntu trudno go odpowiednio zagęścić, czasem więc warto zlać go wcześniej wodą. Nie wolno jednak pompować dużej jej ilości w glinę, ponieważ nadmiar nie zostanie wchłonięty.

Brak zbrojenia podłogi na gruncie

Ponieważ podłoga na gruncie jest obciążona ścianami działowymi i innymi elementami konstrukcji oraz dźwiga ciężar wyposażenia parteru domu, może pękać. Jeżeli występuje ryzyko nierównomiernego osiadania podłogi na gruncie, trzeba wykonać płytę fundamentową (zbrojony chudy beton). Należy użyć co najmniej betonu C12/15 i zbroić go w dwóch poziomach (góra/dół) siatkami z prętów żebrowanych o średnicy 8 mm i oczkach 20 x 20 cm.

Praktykuje się czasami zbrojenie chudego betonu siatką z prętów gładkich o średnicy 6 mm układaną tylko w dolnej strefie podkładu, jednak nie zabezpieczy to posadzki przed nierównomiernym osiadaniem. Podkład podpodłogowy zbroi się zawsze ze względu na skurcz i obciążenia użytkowe. Nie uwzględniamy możliwości wystąpienia nierównomiernego osiadania, ponieważ jest on zbyt cienki, żeby temu zapobiec.

Do wykonania podkładu podpodłogowego trzeba użyć betonu co najmniej C12/15 i zbroić go jedną warstwą siatek zgrzewanych z prętów o średnicy 4-6 mm i oczkach 15 x 15 cm. Można stosować również zbrojenie rozproszone z włókien stalowych, szklanych lub polipropylenowych. Ilość zbrojenia w podkładzie powinna być dobrana do planowanych obciążeń posadzki, np. w miejscu przeznaczonym na ciężki kominek należy wzmocnić zbrojenie.

Przeczytaj dodatkowo:
Bloczki fundamentowe z keramzytu. Poznaj ich...

Czy bloczki fundamentowe muszą być wyłącznie z betonu? Okazuje się, że nie jest to jedyna dostępna na rynku...

14 najważniejszych pytań o fundamenty domu

Fundamenty to pierwszy poligon inwestorski. Aby budowa potoczyła się dalej gładko, dobrze jest wcześniej...

Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo...

Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego izolatora. Jedną...

Alternatywa dla ław i ścian fundamentowych....

Alternatywą dla tradycyjnych fundamentów jest płyta fundamentowa. Czy warto dla niej zrezygnować z ław...

Betonowanie płyty fundamentowej - nasz film z...

Popularność płyty fundamentowej rośnie. Płyta lepiej izoluje część mieszkalną od chłodu i wilgoci. Tylko jak...

Hydroizolacja piwnicy. Czym zabezpieczyć ściany...

Głównym zagrożeniem dla piwnicy jest woda gruntowa. Może ona doprowadzić do zawilgocenia ścian piwnic....