| muratordom.pl » Budowa » Farby, kleje, zaprawy » Nawet legalne materiały budowlane mogą zagrażać życiu. Uważaj na smołę, rozpuszczalniki i...

Nawet legalne materiały budowlane mogą zagrażać życiu. Uważaj na smołę, rozpuszczalniki i...

Legalnie sprzedawane materiały budowlane są przebadane i dopuszczone do użycia. Jednak spośród wszystkich materiałów budowlanych dostępnych w sprzedaży pewne mogą mniej lub bardziej zagrażać zdrowiu. Jedne szkodzą wyłącznie w trakcie ich stosowania, inne mogą być niebezpieczne przez znacznie dłuższy czas.

Producent materiałów budowlanych ostrzega o szkodliwości

Wszystkie legalnie sprzedawane u nas materiały budowlane są przebadane i dopuszczone do użycia. Jeśli ich stosowanie może czymś grozić, producent wyraźnie o tym ostrzega i informuje, jak się zabezpieczyć. Dotyczy to zresztą środków ostrożności na czas nanoszenia lub instalowania produktu.

Niektóre materiały mogą jednak szkodzić

Spośród wszystkich materiałów budowlanych ogólnie dostępnych w sprzedaży pewna grupa może mieć bardziej lub mniej szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.

Jedne szkodzą wyłącznie w trakcie ich stosowania, przed czym można się odpowiednio zabezpieczyć, zakładając na przykład odzież ochronną, a inne mogą być niebezpieczne przez znacznie dłuższy czas. Oczywiście dopuszczone do użycia, legalne produkty, nawet jeśli zawierają substancje uchodzące za szkodliwe, to ich stężenie jest nieduże, a więc są bezpieczne. Można jednak trafić na wyroby nieznanego pochodzenia, których wpływ na nasz organizm nie jest znany.

Jak szkodzą materiały budowlane

Szkodliwy wpływ materiałów może przejawić się przede wszystkim na dwa sposoby:

  • jako oddziaływanie bezpośrednie – w postaci pyłu lub oparów, które możemy wchłaniać lub które mogą na nas osiadać. Za najszkodliwsze w tej kategorii uchodzą rozpuszczalniki organiczne zawarte między innymi w farbach i lakierach, chlorek winylu – w oknach, wykładzinach, drzwiach, panelach, styren obecny między innymi w styropianie, formaldehydy znajdujące się na przykład w płytach drewnopochodnych, a także fenol i aminy. Także dodatki do tworzyw sztucznych – plastyfikatory, barwniki, utwardzacze, nie należą do zdrowych. Z materiałów pylących najgorszy jest azbest występujący w starych cementowo-włóknowych płytach dachowych. Może podrażniać układ oddechowy i prowadzić do licznych chorób, w tym nawet nowotworowych. Najgroźniejszymi z substancji kancerogennych są: węglowodory aromatyczne występujące na przykład w smole węglowej, sadzy, gazach spalinowych oraz chlorek winylu obecny na przykład w produktach z PCW.
  • przez promieniowanie – niektóre materiały lub surowce mogą wykazywać podwyższone promieniowanie. Sczególnie te, które zawierają rad Ra-226, radon Ra-222, thor Th-228 lub potas K-40. Na szczęście stężenie tych izotopów w materiałach budowlanych jest niewielkie, a zatem niegroźne. Ponadto w przypadku radonu 75% jego promieniowania pochodzi z gruntu, nie z budulca. Najgorzej pod względem promieniotwórczości wypada granit, a w dalszej kolejności wyroby zawierające efekty spalania – żużel lub popioły.

Niektóre produkty, choć same w sobie nie są toksyczne, mogą być pożywką dla mikroorganizmów chorobotwórczych. W tym kontekście za niebezpieczne uznać by trzeba surowe drewno, tynki organiczne, zaprawy mineralne oraz wszystkie materiały do murowania ścian.

Objawy choroby

Szkodliwość produktów budowlanych może się objawiać niemal natychmiast. W kontakcie z nimi pojawiają się wówczas wzmożone objawy choroby. Znane są na przykład silne zatrucia oparami farby lub lakieru, gdy stosowano je bez ochrony dróg oddechowych.

Znacznie częściej toksyny działają w ukryciu i po cichu. Choroba rozwija się więc wolno, a objawy nasilają stopniowo. Bywa i tak, że skutki szkodliwości produktów odczuwane są dopiero w kolejnych pokoleniach. Niektóre substancje mogą bowiem powodować zmiany genetyczne. Tak działają produkty skażone nadmiernie pierwiastkami promieniotwórczymi.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Nowoczesne kleje do płytek. Zaprawy klejące do...

Do wykonywania okładzin z płyt i płytek ceramicznych, płytek kamiennych, gresu, szkła, spieków...

Prace malarskie. Przygotowanie ścian do malowania

Czeka cię wykończenie nowego domu? Pamiętaj, że przygotowanie ścian do malowania jest równie ważne,...

Impregnacja drewna. Jak zabezpieczać tarcicę...

Czas użytkowania więźby dachowej, drewnianego szkieletu lub legarów podpodłogowych można wydłużyć...

Prace malarskie. Malowanie ścian i sufitów

Malowanie ścian i sufitów to tylko pozornie proste czynności. Zanim rozpoczniesz prace malarskie...

Dekoracyjne impregnaty do drewna. Zdobią i chronią

Drewno wykorzystane do wykończenia domu powinno być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Służą do tego...