| muratordom.pl » Budowa » Drzwi, bramy garażowe » Wejście do domu na miarę XXI wieku: jak zaplanować efektowną strefę wejścia

Wejście do domu na miarę XXI wieku: jak zaplanować efektowną strefę wejścia

Wejście do domu jest miejscem, gdzie wygoda i funkcjonalność odgrywają szczególne znaczenie. W ich osiągnięciu pomocne są przepisy budowlane i zalecenia ergonomii, a także nowoczesne rozwiązania techniczne.

Choć we współczesnych domach wejście nie pełni już tak reprezentacyjnej funkcji jak kiedyś, projektanci dążą, aby jego forma była efektowna i zgrana ze stylem domu. Jednak przede wszystkim musi ono sprostać wszelkim wyzwaniom stawianym miejscom strefy pośredniej, czyli położonym na granicy domu i jego otoczenia. Powinno więc umożliwiać wygodne przekraczanie granicy między wnętrzem a zewnętrzem, chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi korzystające z niego osoby i elementy budynku, a także zapewniać bezpieczeństwo domownikom i ich mieniu.

Tradycja na dzisiaj

Nowoczesna architektura nie odcina się od form wejścia powstałych w przeszłości. Nic dziwnego, wykształciły się one przecież właśnie z potrzeby ochrony przed zimnem, opadami, nadmiernym upałem i przez wieki doskonale spełniały swoje funkcje. Współczesna architektura nadaje im jedynie nowe kształty, a w ich wykończeniu pojawiają się nowe materiały.

Niestarzejącą się formą wejścia jest przede wszystkim podcień, czyli element bryty budynku powstały w strefie parteru przez cofnięcie części ściany zewnętrznej. Strop wyższej kondygnacji nakrywa wówczas wydzieloną przestrzeń. Inny sposób na podcień to przedłużenie okapu dachu, który osłania miejsce na całej długości ściany lub tylko na jej części. Tradycyjnie zadaszenie podcienia wsparte było na słupach, które nie tylko pełniły funkcję konstrukcyjną, ale także zaznaczały granicę strefy i dodatkowo ją zdobiły.

Popularna dzisiaj forma to podcień wejściowy umieszczony w narożniku budynku. Tworzy zaciszną, osłoniętą prostopadłymi do siebie ścianami niszę - naturalną barierę dla wiatru, deszczu i śniegu. Wpisany w bryłę domu podest nie zabiera miejsca na działce, jest jego elementem i tworzy z nim spójną całość.

Autor: Andrzej Szandomirski

Popularność domów niepodpiwniczonych znacznie obniżyła poziom podestu wejściowego w stosunku do poziomu gruntu. Korzystając z nowoczesnych materiałów i rozwiązań, nawet niskie schody warto zabezpieczyć przed zaleganiem śniegu i lodu

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

WARTO WIEDZIEĆ

Wejście na rzecz energooszczędności

Dzisiaj, gdy tak wiele uwagi zwraca się na oszczędne gospodarowanie energią, warto zadbać, aby wejście było jak najlepszą barierą termiczną. Ze względu na korzystne doświetlenle wnętrza domu zaleca się, aby strefa wejścia, garaż i inne pomieszczenia gospodarcze były usytuowane po północnej stronie działki. Ponieważ jednak jest to najzimniejsza elewacja domu, warto użyć takiej formy architektonicznej, która spełni funkcję buforu cieplnego. Sprawdzą się wejścia osłonięte ścianami domu lub przylegającego do niego garażu, a także ganki, werandy i przeszklone wiatrołapy.

Projektanci poszukują jednak oryginalniejszych form wejścia łączącego nowoczesne formy architektoniczne z praktycznymi funkcjami tradycyjnego podcienia. Jednym ze sposobów jest przestrzeń pod nadwieszoną górną kondygnacją budynku. To dobre rozwiązanie w domach, gdzie wyższa kondygnacja z założenia ma mieć większą powierzchnię niż niższa. Na piętrze zyskujemy wtedy potrzebne miejsce na rozwinięty program funkcjonalny, a na parterze powstaje praktyczna, osłonięta od góry przestrzeń. Dynamiczny charakter tak powstałej kubicznej formie wejścia nadaje brak słupów wspierających strop nadwieszonej części.

Spotyka się także rozwiązania, w których wejście znajduje się pod bogato przeszklonym wykuszem lub ryzalitem nadwieszonym na drugiej kondygnacji – jego oprawa wydaje się wówczas optycznie lżejsza. Nowoczesna wersja podcienia to również wysunięte połacie dachu wsparte – zamiast na tradycyjnych słupach – na konstrukcjach ścian parawanowych lub ażurowych ramach.

Skromnie na uboczu

Dzisiaj wejście często przenosi się ze ściany frontowej na znacznie mniej wyeksponowane boczne elewacje. Wynika to również ze współczesnej tendencji do podporządkowania funkcji elementów zewnętrznych programowi wnętrza. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w domach o wąskim trakcie ustawionych węższym bokiem do ulicy – a taką formę budynku wymuszają dość powszechnie występujące dzisiaj wąskie działki.

Rozwiązanie z wejściem z boku pozwala na zminimalizowanie we wnętrzu powierzchni przeznaczonej na komunikację. Jeśli bryła domu jest rozczłonkowana, wejście lokuje się na styku dwóch części domu – jest to logiczne, gdy znajduje się tam na przykład klatka schodowa. Takie wejście – raczej mało wyeksponowane – zaznacza się na elewacji przeszklonym daszki o uproszczonej formie albo podkreśla wyróżniającymi je materiałami.

Dużym wyzwaniem może być usytuowanie wejścia w domu z wysuniętą przed frontową elewację bryłą garażu. Droga do drzwi wejściowych biegnie wówczas wzdłuż ściany garażu, co z jednej strony tworzy praktyczną osłonę, z drugiej jednak utrudnia efektowną aranżację. Dobrym pomysłem jest wciągnięcie całej strefy – wraz ze ścieżką prowadzącą do schodów – pod zadaszenie z lekkich drewnianych pergoli lub osłoniętą od góry nowoczesną arkadę. Gdy drzwi wejściowe umieszcza się w płaskiej ścianie, sposobem na osłonięcie podestu może być dostawienie do budynku luźno z nim powiązanej ściany parawanowej wizualnie oddzialającej wejście od ulicy, gospodarczej części posesji lub wjazdu do garażu.

Autor: Daniel Rumiancew

Uproszczona forma nowoczesnego wejścia. Drzwi pośrodku płaskiej ściany osłonięto drewnianą konstrukcją, która stanie się podporą dla roślin pnących

Podest i schody

Nad wygodą i bezpieczeństwiem w strefie wejścia „czuwają” przede wszystkim przepisy budowlane określające minimalne wymiary schodów wejściowych, spocznika oraz szerokość drzwi. Jednak prawidłowe wymiary to nie wszystko. Jeśli miejsca służące komunikacji narażone są na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych, musimy im zapewnić również właściwą ochronę. W poprawie funkcjonalności pomocne będą także nowoczesne materiały wykończeniowe oraz  techniczne rozwiązania.

Wygoda przed drzwiami

Schody wejściowe powinny kończyć się podestem przed drzwiami. Jego powierzchnia i wymiary są uzależnione od kierunku otwierania drzwi oraz usytuowania schodów. Jeśli drzwi otwierają się na zewnątrz, długość podestu musi wynosić minimum 150 cm – tyle potrzeba, aby wygodnie stanąć przed otwartymi drzwiami, jeżeli do środka – wystarczy 80 cm. Dobrze, gdy na podeście znajdzie się miejsce na ławkę lub krzesło, gdzie możemy przysiąść na chwilę lub odłożyć torbę na czas otwierania drzwi. Jeżeli drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz, podest musi mieć odpowiednią wielkość –  pole otwierania skrzydła drzwi nie może zająć całej jego przestrzeni.

Poziom posadzki na zewnątrz powinien być niższy niż tej w przedsionku – inaczej nie będzie można położyć przed drzwiami wycieraczki. Trzeba też uważać, by różnica poziomów nie była zbyt duża – łatwo się wtedy potknąć o próg.  Przed zaleganiem śniegu na podeście chroni nie tylko zadaszenie, ale także boczne ściany strefy wejścia.  

Przyjazne schody  

W domach niepodpiwniczonych schody wejściowe nie są wysokie – zazwyczaj ograniczają się do dwóch, trzech stopni. Najczęściej są usytuowane na wprost drzwi wejściowych, ale czasami okalają podest z dwóch lub trzech stron. Według przepisów stopnie nie mogą mieć mniej niż 90 cm szerokości, a najlepiej, jeśli będzie to 120 cm. Aby można było wygodnie się po nich poruszać, powinny mieć 14-15 cm wysokości i co najmniej 28 cm długości. Czoło stopni schodów zewnętrznych powinno być płaskie, bez dodatkowych podcięć, wrębów czy nosków. Stopniom należy nadać spadek 1-2% (od budynku), tak aby umożliwić odpływ wody opadowej. Wymiary stopni powinny być dostosowane do przeciętnej długości kroku człowieka, czyli mieć ok. 60-65 cm. Im stopnie wyższe, tym węższe i odwrotnie – im niższe, tym szersze.
Jeśli schody są wysokie warto zaprojektować spocznik – wydają się wówczas niższe i bardziej przyjazne. Gdy mają więcej niż pięć stopni, powinny być osłonięte balustradą. Wysokość bezpiecznej balustrady powinna wynosić ok. 110 cm, licząc od powierzchni stopnia do górnej części poręczy. Słupki nośne, które utrzymują balustradę, powinny być rozmieszczone co 90-120 cm. Najwygodniejsze poręcze mają obłe kształty o szerokości ok. 7 cm. Na etapie wylewania schodów (a najpóźniej przed ich obłożeniem) powinno się ustalić miejsca mocowania słupków balustrady i w nich osadzić betonie pręty wystające ponad jego powierzchnię. Do nich po położeniu okładziny będzie przyspawana balustrada. Pozwala to montować okładzinę w taki sposób, aby można było w płytkach wycinać jedynie otwory na pręty (nie ma wówczas potrzeby cięcia płytek, co zawsze pogarsza parametry użytkowe okładziny i szpeci schody). Wprawdzie słupki balustrady można także przykręcać, ale wymaga to wiercenia otworów w już ułożonej okładzinie, co często prowadzi do jej uszkodzenia.

Autor: Marcin Czechowicz

Większe wymiary podestu umożliwiają poszerzenie jego funkcji o wypoczynkową

Drzwi i ściana

Wybierając drzwi, bierzemy pod uwagę nie tylko materiały i konstrukcję skrzydła oraz ościeżnic, ale także sposób ich otwierania – w tej dziedzinie mamy do czynienia z najbardziej zaawansowanymi technologicznie udogodnieniami. Warto po nie sięgać, zarówno dla bezpieczeństwa, jak i komfortu. Coraz częściej też projektanci i inwestorzy doceniają funkcjonalne cechy ściany wokół drzwi wejściowych – narażona na uszkodzenia i zabrudzenia wymaga szczególnego wykończenia. 

Skuteczne zamykanie

Najmniej odporne na działanie czynników atmosferycznych są drzwi drewniane – należy je regularnie konserwować. W razie uszkodzenia można je jednak łatwo naprawić. Te wykonane z PCW czy włókna szklanego są wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne, jednak naprawa nawet drobnej usterki jest bardzo trudna. O funkcjonalności drzwi zewnętrznych decyduje nie tylko skrzydło, ale także ościeżnica. Drewniana lepiej izoluje przed ucieczką ciepła, metalowa jest solidniejsza i trwalsza.

Drzwi jednak przede wszystkim służą komunikacji – powinny się lekko otwierać i zamykać, umożliwiać swoim domownikom swobodne poruszanie się osób, ale także wjeżdżanie wózkiem czy przenoszenie przez nie większych przedmiotów. Komfortowemu zamykaniu służą nowoczesne uszczelki, które amortyzują zamykanie skrzydła w momencie kontaktu z ościeżnicą. Skutecznym sposobem na ciche zamykanie drzwi jest montaż samozamykacza – urządzenia, które dzięki specjalnemu siłownikowi wyhamowuje skrzydło i pozwala na delikatne zamknięcie. Choć przepisowa szerokość drzwi zewnętrznych wynosząca 90 cm wystarczy do swobodnego przemieszczania się, coraz częściej sięgamy po drzwi dwuskrzydłowe, półtoraskrzydłowe albo z bocznym skrzydłem biernym – otwieranym w razie potrzeby.

Decyzja o zastosowaniu szerokich drzwi jest dzisiaj łatwiejsza dzięki wysokim parametrom  termoizolacyjnym współcześnie dostępnych drzwi –  najcieplejsze mają 1,1W/(m²·K). W nowoczesnym domu drzwi służą nie tylko komunikacji. Przeszklone pozwalają wpuścić światło dzienne do zwykle ciemnych przedsionków, co przyczynia się do oszczędności energii. Nowoczesne przeszklenia są wykonane ze szkła bezpiecznego, wzmocnionego warstwami folii PCW. Warto także zwrócić uwagę na współczynnik przenikania ciepła U zastosowanego szkła. Powinien wynosić co najmniej 1,1 W/(m²·K). Jeśli jest duży, straty ciepła przez szklane wstawki w drzwiach będą wysokie, co odbije się negatywnie na kosztach ogrzewania domu. Komfort użytkowania drzwi poprawia automatyczny system zamykania, który samoczynnie bez używania klucza je zamyka – już nie musimy martwić się, czy na pewno zostawiliśmy drzwi zamknięte. Przy zamykaniu drzwi uruchamiają się zapadki ryglujące.

Przeczytaj dodatkowo:
Wymiary bram garażowych. Jak dobrać szerokość i...

Najpierw trzeba sprawdzić w projekcie, jaki wymiar bramy garażowej jest potrzebny. Później należy...

Dobór ościeżnicy drzwiowej. Ościeżnica stała czy...

Ościeżnica to nieodłączny element drzwi wewnętrznych lub drzwi wejściowych. Kupuje się ją przeważnie wraz ze...

Nowe Okna i Drzwi

Wybieramy je do domów nowo budowanych i remontowanych. W tych pierwszych stanowią eleganckie...

Brama garażowa uchylna, boczna, rolowana czy...

Uchylna, segmentowa czy rolowana? Jaka brama garażowa sprawdzi się najlepiej? Pytają inwestorzy...

Nowoczesne drzwi zewnętrzne – automatyczny zamek,...

Odpowiednio wyposażone drzwi zewnętrzne skutecznie zabezpieczą dom przed włamaniem. Poznaj sposób...