| muratordom.pl » Budowa » Dom odporny na żywioły » Remont domu po powodzi możesz zacząć dopiero po kontroli instalacji elektrycznej, gazowej i grzewczej

Remont domu po powodzi możesz zacząć dopiero po kontroli instalacji elektrycznej, gazowej i grzewczej

Kiedy upadnie już woda po powodzi, większość osób od razu chce przystąpić do remontu domu. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie wolno korzystać z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej i instalacji grzewczej przed skontrolowaniem ich przez specjalistów. Zobacz dlaczego.

Instalacja elektryczna

Obowiązek sprawdzenia przyłącza elektrycznego spoczywa na miejscowych zakładach energetycznych. W zalanych miejscowościach na pewno pojawią się wyspecjalizowane ekipy, które przywrócą zasilanie bez czekania na zgłoszenia mieszkańców.
Każdy właściciel domu musi sprawdzić wewnętrzną instalację elektryczną przed uruchomieniem (należy ją wyłączyć, gdy grozi zalanie domu). Lepiej nie uruchamiać jej samodzielnie, tylko powierzyć tę pracę uprawnionemu elektrykowi.

Samodzielnie można (ale zawsze przy wyłączonym napięciu!):

  • odkręcić gniazda, włączniki, puszki instalacyjne i oczyścić je, zdezynfekować oraz osuszyć;
  • otworzyć szafki bezpiecznikowe i wykręcić bezpieczniki; jeśli były zanurzone w wodzie, muszą być wymienione na nowe, ponieważ nie będą już działać;
  • zdjąć klosze z opraw oświetleniowych i wykręcić żarówki, odłączyć żyrandole i kinkiety oświetleniowe, rozmontować je i dokładnie oczyścić.

Tak przygotowaną instalację należy skontrolować i dopiero wtedy włączyć prąd w budynku. Jeśli w zalanym domu trzeba skuwać tynki, a instalacja jest stara (z przewodów aluminiowych), jest to dobra okazja do tego, by wykonać nową instalację miedzianą.

Zasilanie prowizoryczne

Do sprzątania i osuszania domu potrzebne będą oświetlenie i różne urządzenia elektryczne. Jeżeli nie można korzystać z zawilgoconej instalacji domowej, należy doprowadzić prowizoryczne zasilanie domu w energię elektryczną z miejsca wskazanego przez pracownika zakładu energetycznego. Prowizoryczne przewody nie powinny nigdzie mieć styku z wodą ani zawilgoconymi powierzchniami czy materiałami.

Instalacja telefoniczna

Wilgoć utrzymująca się w kablach telefonicznych może powodować zakłócenia w łączności. Wszystkie kable telefoniczne, które zostały zalane wodami powodziowymi, powinny zostać wymienione. Nawet jeśli telefon działa, woda może spowodować korozję przewodów. Dlatego dobrze jest je wymienić, zanim w domu zostaną ułożone nowe tynki.

Instalacja gazowa

Przed uruchomieniem urządzeń gazowych przedstawiciele gazowni powinni sprawdzić stan, szczelność i bezpieczeństwo instalacji domowej oraz przyłącza. Bezwzględnie należy też skontrolować drożność i ciąg kominów oraz kanałów wentylacyjnych. Powinien to zrobić uprawniony kominiarz.

Instalacja i urządzenia grzewcze

Sprawna instalacja grzewcza jest bardzo potrzebna do suszenia domu. Przed jej uruchomieniem trzeba sprawdzić wszystkie jej elementy, kominy, instalację gazową oraz zapewnić zasilanie elektryczne kotła.
Zalane i zanieczyszczone instalacje i urządzenia grzewcze wymagają dokładnego oczyszczenia, odkażenia i osuszenia. Szczególnie kotły i grzejniki – w ich załamaniach i wnękach mogło zgromadzić się sporo mułu i osadów. Kocioł grzewczy należy oczyścić, osuszyć i wezwać serwis producenta kotła – jest prawie pewne, że zostało uszkodzone elektroniczne sterowanie. Serwisant sprawdzi palnik, oczyści kocioł wewnątrz i w razie potrzeby wymieni automatykę. Podobnie trzeba postępować z zalanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

Urządzenia kanalizacyjne

Na terenach skanalizowanych normalne funkcjonowanie kanalizacji mogą przywrócić tylko lokalne służby komunalne. Na terenach nieskanalizowanych szczelne zbiorniki na ścieki mogą być normalnie eksploatowane po ich całkowitym opróżnieniu i sprawdzeniu szczelności. To z kolei będzie możliwe po uruchomieniu centralnych oczyszczalni ścieków, do których beczkowozy wywiozą odpompowaną zawartość szamb. Gorzej z przydomowymi oczyszczalniami – po powodzi są zamulone. Drenaż rozsączający nie działa. Należy powierzchniowo oczyścić instalację. Można ją eksploatować dopiero wtedy, gdy woda gruntowa ustabilizuje się na poziomie około 1,5 m poniżej poziomu posadowienia drenów rozsączających. Jeśli dreny są wciąż zalane, trzeba wsypać przez przewody odpowietrzające zwiększoną ilość biopreparatów. Wraz z opadającą wodą skutecznie udrożnią one zalane przewody. Do czasu, gdy będzie można zamówić samochód asenizacyjny do opróżnienia zbiornika bezodpływowego w przydomowej oczyszczalnie ścieków lub gdy woda gruntowa opadnie i odsłoni drenaż podziemny, należy korzystać z ustępu, w którym nieczystości (fekalia) – przesypywane ziemią i biopreparatami – zostaną przerobione na humus przez bakterie glebowe.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Jak osuszyć budynek?

Osuszanie domu można rozpocząć, gdy z pomieszczeń zostaną usunięte woda oraz wszystkie mokre rzeczy i...

Zalany dom: co zrobić z zalaną podłogą, stropem,...

W domu po powodzi większość prac przeprowadza się jak najszybciej, by nie dopuścić do powstania pleśni i...

Czyszczenie i odkażanie wody ze studni po powodzi

Po powodzi nie wolno korzystać z wody pobieranej ze studni nie tylko do picia, ale także do pojenia zwierząt,...

Telefony alarmowe na wypadek pożaru: 998 i 112

W razie wybuchu pożaru należy zadzwonić na telefony alarmowe - 998 lub 112. Dzwoniąc na numer straży pożarnej...

GRZYB W DOMU: odgrzybianie ścian po zalaniu...

Przed rozpoczęciem odgrzybiania należy wiedzieć, czy naloty na ścianach to grzyb domowy, czy grzyb pleśniowy...