| muratordom.pl » Budowa » Dom odporny na żywioły » Ocena stanu technicznego budynków

Ocena stanu technicznego budynków

Dokąd po pomoc i informacje. Przydatne adresy, telefony, linki.

Okręgowe izby inżynierów budownictwa:

 • Dolnośląska OIIB, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław, tel. 71 337 62 30, faks 71 337 62 40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.pl
 • Kujawsko-Pomorska OIIB, NOT Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, tel. 52 366 70 50/51, faks 52 366 70 59, www.kup.piib.org.pl, e-mail: kup@piib.org.pl
 • Lubelska OIIB, ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin, tel. 81 532 76 31, faks 81 534 78 12, www.lub.piib.org.pl, e-mail: lub@piib.org.pl
 • Lubuska OIIB, ul. K. Wielkiego 10,66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 15 38, faks 95 720 77 17, www.lbs.piib.org.pl, e-mail: lbs@piib.org.pl
 • Łódzka OIIB, ul. Północna 39, 91-425 Łódź, tel. 42 632 97 39, faks 42 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl
 • Małopolska OIIB, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków, tel. 12 630 90 60, faks 12 632 35 59, www.map.piib.org.pl, e-mail: map@piib.org.pl
 • Mazowiecka OIIB, ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, faks 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl, e-mail: maz@piib.org.pl
 • Opolska OIIB, ul. Katowicka 50, 45-061 Opole, tel. 77 453 63 06, tel./faks 77 453 71 87, www.opl.piib.org.pl, e-mail: opl@piib.org.pl
 • Podkarpacka OIIB, ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, tel. 17 850 77 05, faks 17 850 77 07, www.pdk.piib.org.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
 • Podlaska OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 402, 15-281 Białystok, tel. 85 742 49 30, tel./faks 85 742 49 45, www.pdl.piib.org.pl, e-mail: pdl@piib.org.pl
 • Pomorska OIIB, ul. Świętojańska 43/44, 80-840 Gdańsk, tel. 58 324 89 77, faks 58 301 44 98, www.pom.piib.org.pl, e-mail: pom@piib.org.pl
 • Śląska OIIB, ul. Podgórna 4, skr.p. 468, 40-026 Katowice, tel. 32 608 07 22, tel./faks 32 255 45 52, www.slk.piib.org.pl, e-mail: slk@piib.org.pl
 • Świętokrzyska OIIB, ul. św. Leonarda 18, 25-304 Kielce, tel. 41 344 94 13, faks 41 344 63 82, www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
 • Warmińsko-Mazurska OIIB, pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, tel./faks 89 527 72 02, 89 523 76 40, www.wam.piib.org.pl, e-mail: wam@piib.org.pl
 • Wielkopolska OIIB; ul. Dworkowa 14; 60-602 Poznań, tel. 61 854 20 10, faks 61 854 20 11, www.wkp.piib.org.pl, e-mail: wkp@piib.org.pl
 • Zachodniopomorska OIIB, ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin, tel. 91 489 84 10 do 12, tel./faks 91 462 44 40, www.zap.piib.org.pl, e-mail: zap@home.pl

Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego:

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wrocław, tel. 71 346 32 41, e-mail: winb@winb.wroc.pl, www.winb.wroc.pl
 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Bydgoszcz, tel. 52 584 01 10, e-mail: winb@bydgoszcz.uw.gov.pl, www.bip.winb.uwoj.bydgoszcz.pl
 • Lubelski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Lublin, tel. 81 534 71 84, 81 534 71 85, e-mail: sekretariat@winb.lublin.pl, www.winb.lublin.pl
 • Lubuski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Gorzów Wielkopolski, tel. 95 711 56 53, e-mail: winb@gorzow.com.pl, www.winb.gorzow.com.pl
 • Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Łódź, tel. 42 637 47 33, e-mail: winb@lodz.uw.gov.pl, www.bip.lodz.winb.gov.pl
 • Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Kraków, tel. 12 410 73 00, info@krakow.winb.gov.pl, e-mail: www.krakow.winb.gov.pl
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa, tel. 22 863 90 12, e-mail: kancelaria@maz.winb.gov.pl, www.maz.winb.gov.pl
 • Opolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Opole, tel. 77 441 44 15, 77 441 44 16, 77 453 18 84, biuro@winb.opole.pl, www.winb.opole.pl
 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Rzeszów, tel. 17 852 78 29, e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl, www.winb.rzeszow.pl
 • Podlaski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Białystok, tel. 85 748 12 70, e-mail: sekretariat@winb.bialystok.pl, www.winb.pbip.pl
 • Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Gdańsk, tel. 58 305 19 79, e-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl, www.gda.winb.gov.pl
 • Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Katowice, tel. 32 207 79 39, e-mail: winb@katowice.uw.gov.pl, www.winb.katowice.uw.gov.pl
 • Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Kielce, tel. 41 345 38 70, e-mail: winbkielce@onet.pl, www.winbkielce.prot.pl
 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Olsztyn, tel. 89 534 08 95, 89 534 08 96, e-mail: winb@olsztyn.winb. gov.pl, www.olsztyn.winb.gov.pl
 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Poznań, tel. 61 854 11 54, e-mail: winb-pn@poznan.uw.gov.pl, www.winb.poznan.bip-i.pl
 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Szczecin, tel. 91 430 32 50, e-mail: winb@szczecin.uw.gov.pl, www.bip.winb.pomorzezachodnie.pl
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, tel. 22 661 94 68, www.gunb.gov.pl

Inne organizacje:

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, tel. 22 826 14 22, www.zgpzitb.org.pl
 • Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, które współpracuje ze Stowarzyszeniem Kosztorysantów Budowlanych oraz Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, tel. 22 626 00 21, www.wacetob.com.pl

Przeczytaj dodatkowo:
HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych – rabat na kotły

Osoby poszkodowane w tegorocznej powodzi mogą skorzystać z rabatu na zakup kotłów c.o. na paliwa stałe.

Dom po powodzi – uważaj na oszustów

Domy zalane przez powódź wymagają zazwyczaj wielu napraw. Nie podejmuj pochopnych decyzji! Uważaj na...

DYWILAN - rabat na zakup dywanów

Przygotowaliśmy specjalny rabat na zakup dywanów dla osób poszkodowanych w powodzi.

GRZYB W DOMU: odgrzybianie ścian po zalaniu...

Przed rozpoczęciem odgrzybiania należy wiedzieć, czy naloty na ścianach to grzyb domowy, czy grzyb pleśniowy...

Zalany dom: co zrobić z zalaną podłogą, stropem,...

W domu po powodzi większość prac przeprowadza się jak najszybciej, by nie dopuścić do powstania pleśni i...

Telefony alarmowe na wypadek pożaru: 998 i 112

W razie wybuchu pożaru należy zadzwonić na telefony alarmowe - 998 lub 112. Dzwoniąc na numer straży pożarnej...