| muratordom.pl » Budowa » Dom odporny na żywioły » Dom po powodzi - jak szybko ocenić koszt robót remontowych

Dom po powodzi - jak szybko ocenić koszt robót remontowych

Koszty wykonania remontów popowodziowych są wyższe od ponoszonych w typowych robotach remontowych, ponieważ dochodzą prace związane z osuszaniem, odkażaniem itp.

Aby ułatwić właścicielom i użytkownikom domów dotkniętych powodzią obliczenie szkód budowlanych i ocenę kosztów remontu, przedstawiamy w tabelach jednostkowe koszty tych robót obliczone przy założeniu, że w całości będą one wykonane przez profesjonalne firmy. Przedstawione tabele pozwalają na szybkie ustalenie, ile kosztują prace konieczne do wykonania w uszkodzonym obiekcie budowlanym, aby doprowadzić go do stanu sprzed powodzi. Korzystanie z tabel przy obliczaniu szkód jest bardzo proste – wystarczy dla każdej zalanej kondygnacji, na przykład piwnicy, parteru lub piętra:

  • ustalić zalaną powierzchnię oraz stopień zalania;
  • przyjąć odpowiedni koszt jednostkowy z tabeli 1 lub 2;
  • obliczyć wartość prac remontowych w całym domu.

Obliczając koszty jednostkowe, rozważono dwie sytuacje:

  • wariant I – piwnice, parter, piętro lub na przykład wolno stojący garaż zalane do wysokości około 0,8 m od podłogi (do parapetu) – zalanie 30% pomieszczenia;
  • wariant II – pomieszczenia zalane powyżej 0,8 m od podłogi (powyżej parapetu), a więc co najmniej z częściowo zalaną stolarką okienną (zalanie pomieszczeń od 30 do 100%).

Jeśli zalany budynek miał więcej niż jedną kondygnację, to każdą z nich wycenia się jako niezależny obiekt. I tak w budynku zalanym do wysokości pierwszego piętra piwnice i parter wyceniamy według wariantu II, a piętro zależnie od wysokości zalania według wariantu I lub II. Koszty jednostkowe w tabelach podane na 1 m2 powierzchni podłogi zostały obliczone na podstawie cen w ramach systemu Sekocenbud publikowanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” w Warszawie.

Przykład

W domu jednorodzinnym, niepodpiwniczonym, z oknami drewnianymi, parter o powierzchni netto 80 m2 został zalany do połowy wysokości kondygnacji. Posadzka na parterze była z desek na legarach. Prace porządkowe właściciel wykonał sam, zamierza też sam pomalować mieszkanie po remoncie. Prac zabezpieczających nie trzeba wykonywać, nie wymagają też wymiany instalacja elektryczna i sanitarna. Ile będzie kosztował remont?

Budynek został zalany powyżej 30%. Zatem z tabeli 1 wynika, że w opisanych warunkach koszt jednostkowy całkowitego remontu wyniesie 936 zł za 1 m2 powierzchni netto. A więc koszt robót remontowych, których wykonanie doprowadzi mieszkanie do wymaganego standardu użytkowania, wyniesie: 80 x 936 = 74 880 zł.

Ponieważ część prac wykonał lub wykona sam właściciel, ich koszt możemy odjąć od kosztów remontu wykonanego przez firmę. Za prace porządkowe – 49 zł, zabezpieczające – 18 zł, malarskie – 26 zł, murarskie – 41 zł, instalacyjne – 133 zł. Koszt wyniesie teraz: 80 m2 x (936 - 49 - 18 - 26 - 41 - 133) zł = 80 m2 x 669 zł/m2 = 53 520 zł.

WARTO WIEDZIEĆ

Uproszczone formalności. Zgodnie z ustawą z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U z 2001 r. nr 84, poz. 906) remont, odbudowa, rozbiórki domów i budynków gospodarczych są możliwe w trybie uproszczonym, dzięki czemu szybciej będzie można załatwić formalności budowlane. Remont nie wymaga zgłoszenia, natomiast odbudowę trzeba zgłosić w starostwie i odczekać 7 dni. Jeśli w tym czasie organ administracji architektoniczno-budowlanej nie sprzeciwi się odbudowie w drodze decyzji, można przystąpić do wykonywania robót budowlanych. Ułatwienia dotyczą budynków o kubaturze do 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m. Tryb ten może być zastosowany jedynie w gminach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

System pomocny w remontowaniu zalanych terenów.

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Saint-Gobain Habitat – pomoc dla powodzian

W ramach inicjatywy firma przekaże potrzebującym materiały warte 0,5 mln złotych, zorganizuje szkolenia dla...

HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych – rabat na kotły

Osoby poszkodowane w tegorocznej powodzi mogą skorzystać z rabatu na zakup kotłów c.o. na paliwa stałe.

8 rzeczy, które musisz zrobić, zanim rozpoczniesz...

Jeśli masz pewność, że ani dom, ani jego otoczenie nie stwarza zagrożeń porażenia elektrycznego czy zawalenia...

Zalany dom - jak się zabrać do remontu, od czego...

Zanim rozpoczniesz usuwanie szkód, dobrze dopełnić pewnych formalności, jak chociażby sfotografowanie...

DYWILAN - rabat na zakup dywanów

Przygotowaliśmy specjalny rabat na zakup dywanów dla osób poszkodowanych w powodzi.

Telefony alarmowe na wypadek pożaru: 998 i 112

W razie wybuchu pożaru należy zadzwonić na telefony alarmowe - 998 lub 112. Dzwoniąc na numer straży pożarnej...