| muratordom.pl » Budowa » Dom odporny na żywioły » APEKS Sp. z o.o. oferuje techniki pomiarowe pomocne w usuwaniu skutków powodzi

APEKS Sp. z o.o. oferuje techniki pomiarowe pomocne w usuwaniu skutków powodzi

Nie obeschły jeszcze pola po przejściu pierwszej fali powodzi, a już kolejna przetoczyła się przez Polskę.Zniszczenia infrastruktury postępują. Przywrócenie normalnego funkcjonowania obszarów dotkniętych powodzią wymagać będzie olbrzymiego wysiłku.

Kluczowe znaczenie przy usuwaniu skutków powodzi mają: ocena zakresu zniszczeń a następnie naprawa lub odtworzenie urządzeń zabezpieczających przed wysokimi stanami wód płynących (wały przeciwpowodziowe) oraz sieć dróg i kolei.

I w tym zakresie może pomóc nowoczesna technika. Metoda skaningu laserowego pozwala na bardzo szybki, bezpieczny i jednocześnie dokładny pomiar inwentaryzacyjny o niemożliwej do uzyskania innymi metodami szczegółowości. Porównanie utworzonego na podstawie wyników takiego pomiaru (chmury punktów) numerycznego modelu terenu (DTM), z modelem utworzonym na podstawie danych określających pierwotny stan ww. obiektów (mapy, projekty itp.), pozwoli na szybkie oszacowanie ilościowe zmian.

Należy dodać, iż dzięki równoczesnemu wykorzystaniu technik satelitarnych (systemów GNSS) do lokalizacji stanowisk skanera, nie jest konieczne korzystanie z klasycznych osnów geodezyjnych, które na przykład mogą być na skutek powodzi niedostępne, uszkodzone bądź zniszczone.

Dane zarejestrowane podczas skanowania mogą być wykorzystane do opracowania map do celów projektowych niezbędnych na etapie przygotowania inwestycji lub remontów elementów infrastruktury.

Pracownia Skaningu Laserowego Zakładu Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o. w Gdańsku oferuje  osobom poszkodowanym w powodzi wykonanie opisanych wyżej opracowań (a także innych - dyktowanych szczególnymi potrzebami), przy minimalnym poziomie kosztów (bez zysku). Więcej informacji pod nr telefonu 58 340 10 00 lub mailowo: sekretariat@apeks.com.pl 

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH Sp. z o.o. APEKS
80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 81
tel. (0-58) 340-10-00, fax (0-58) 341-50-62
e-mail: sekretariat@apeks.com.pl, www.apeks.com.pl

 

Czyszczenie i odkażanie wody ze studni po powodzi

Po powodzi nie wolno korzystać z wody pobieranej ze studni nie tylko do picia, ale także do pojenia...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Jak osuszyć budynek?

Osuszanie domu można rozpocząć, gdy z pomieszczeń zostaną usunięte woda oraz wszystkie mokre rzeczy i...

DYWILAN - rabat na zakup dywanów

Przygotowaliśmy specjalny rabat na zakup dywanów dla osób poszkodowanych w powodzi.

Czyszczenie i odkażanie wody ze studni po powodzi

Po powodzi nie wolno korzystać z wody pobieranej ze studni nie tylko do picia, ale także do pojenia zwierząt,...

Instalacja odgromowa domu. Kiedy piorunochron...

Domy jednorodzinne są w różnym stopniu narażone na uderzenia pioruna, a w konsekwencji pożar i...

Dom po powodzi - jak zapobiegać zagrzybieniu

Powódź zostawia w domu wilgoć na długie tygodnie, a nawet miesiące. W domach, w których przez...

Trąba powietrzna: czy dom ma szansę w starciu z...

Trąba powietrzna zaatakowała północną część Polski. Skutki nawałnicy są zastraszające: zniszczone...