| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Jaka papa dachowa w zależności od konstrukcji dachu?

Jaka papa dachowa w zależności od konstrukcji dachu?

Jest wiele miejsc, w których stosowana jest papa, na dodatek do zaizolowania konkretnego miejsca nie zawsze używany jest ten sam rodzaj papy. Zobacz, jaka papa dachowa sprawdzi się  na dachu płaskim, jaka na dachu zielonym, a jaka na dachu skośnym.

Po co papa?

Papa jest używana do wykonania izolacji pionowych i poziomych podziemnych części budynku, do izolowania podłóg układanych na gruncie, tarasów i balkonów, a także dachów skośnych i płaskich. Jak widać, miejsc, w których jest stosowana, nie jest wcale mało.

Na dodatek do zaizolowania konkretnego miejsca nie zawsze używany jest ten sam rodzaj papy – na przykład inną stosuje się do izolowania dachu płaskiego, którego podłoże jest betonowe, inną – gdy jest ono z materiałów drewno-pochodnych, a jeszcze inną – gdy podłoże takiego dachu jest izolowane termicznie.

Papa na dachu skośnym

Dach skośny ma połacie o kącie nachylenia powyżej 20°. Zazwyczaj nie stosuje się tu pap zgrzewalnych ani samoklejących wyrobów aktywowanych termicznie. Są one bowiem zbyt ciężkie i pod wpływem temperatury na dachu mogą osuwać się z nachylonej połaci. Oczywiście można również tego rodzaju papy mocować mechanicznie, ale pokryty w ten sposób dach nie wygląda najlepiej.

Obowiązkowo papę na dachu skośnym układa się tylko wtedy, gdy jako pokrycie zostały wybrane gonty bitumiczne. Pozostałe materiały pokryciowe układa się zazwyczaj na foliach wstępnego krycia. Gonty bitumiczne to też papa, tylko z atrakcyjną wizualnie posypką i cięta w odpowiednie kształty. Mocuje się je mechanicznie (gwoździami). Pod pokrycie zalecana jest warstwa podkładowej papy asfaltowej na welonie szklanym. Również ją mocuje się mechanicznie gwoździami, a zakłady podłużne i poprzeczne skleja się lepikiem. Należy dopilnować, by łączniki mechaniczne miały specjalne szerokie podkładki pozwalające na rozłożenie działającej na dach siły wiatru tak, by nie oderwał on papy od podłoża.

Papa na dachu zielonym

Najważniejszą cechą pap przeznaczonych na dachy zielone jest ich odporność na przerastanie korzeni. Osiąga się to poprzez dodanie do asfaltu specjalnych środków chemicznych, które mają za zadanie uodpornić papę na przerastanie korzeniami roślin. Przy doborze papy na dachy zielone koniecznie należy uzyskać zapewnienie producenta o odporności papy na korozję biologiczną.

Papa na dachu płaskim

Hydroizolację z użyciem pap na dachach płaskich robi się inaczej, gdy podłoże jest drewniane, inaczej, gdy jest betonowe, a jeszcze inaczej na podłożu ocieplonym wełną mineralną, styropianem lub innym materiałem termoizolacyjnym.

Papa na dachu płaskim - podłoże drewniane i drewnopochodne

Najczęściej do wykonania hydroizolacji na tego typu dachach stosuje się papy do mocowania mechanicznego. Można oczywiście wykorzystywać papy do mocowania mechanicznego jednowarstwowe albo wybrać układ dwuwarstwowy. Łączniki mechaniczne zawsze znajdują się wzdłuż zakładu podłużnego, a w układzie dwuwarstwowym są przykrywane następnym brytem papy. Papa mocowana mechanicznie stanowi wtedy warstwę podkładową, a do wierzchniego krycia należy użyć papy zgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej.

Przy wykonywaniu hydroizolacji dachu drewnianego należy unikać pap o niewielkim współczynniku rozszerzalności względnej – na skutek pracy dachu mogą się rozerwać, tracąc w ten sposób szczelność.

Papa na dachu płaskim - podłoże betonowe

Dobór pap zależy tu od wielu czynników, z których najważniejszym jest to, czy podłoże pracuje. Na pewno w każdym przypadku bezpieczne jest stosowanie papy na włókninach poliestrowych, jednak można również użyć papy na tkaninie szklanej lub welonie szklanym – ale tylko wtedy, gdy dach jest stabilny i nie zmienia wymiarów.

Zanim rozpocznie się mocowanie papy do podłoża betonowego konieczne jest jego dokładne oczyszczenie i wyrównanie. Następnie należy je zagruntować środkiem bitumicznym, który zwiąże z podłożem pyły i drobne ziarna kruszywa oraz zwiększy przyczepność papy do podłoża. Ostatnią czynnością jest mocowanie papy metodą zgrzewania, aktywacji termicznej bądź – rzadziej – klejenia lepikiem czy samosklejenia. Można stosować zarówno układy jednowarstwowe, jak i dwuwarstwowe. Bardziej bezpieczny jest oczywiście układ dwuwarstwowy, ale niestety jest również droższy.

W tym przypadku można stosować papy z różnymi rodzajami osnów, na przykład: w warstwie podkładowej z włókniną poliestrową, a z wierzchu – z welonem szklanym. Nigdy jednak nie wolno układać na dachu płaskim dwóch warstw papy na welonie szklanym. Welon szklany to osnowa raczej mało wytrzymała mechanicznie oraz słabo rozciągliwa, dlatego pożądane jest wzmocnienie właściwości mechanicznych całego układu inną warstwą papy na osnowie z włókniny poliestrowej.

Papa na dachu płaskim - podłoże izolowane termicznie

Jeżeli do zaizolowania dachu użyto wełny mineralnej, praktycznie jedynym rozwiązaniem jest mocowanie papy w układzie jedno- lub dwuwarstwowym, przy użyciu specjalnych łączników mechanicznych z regulowaną długością i szerokimi podkładkami. Pierwsza warstwa papy jest mocowana mechanicznie, druga zgrzewana. Są też rozwiązania, w których płyta izolacji termicznej jest już wstępnie przygotowana (powleczona warstwą bitumu), tak aby możliwe było zgrzewanie papy bezpośrednio do wełny mineralnej.

Na wełnę mineralną stosujemy papy na osnowie z włókniny poliestrowej, a w układach dwuwarstwowych – również na osnowach innego rodzaju. Styropian źle znosi oddziaływanie wysokiej temperatury. Jakiekolwiek zgrzewanie czy aktywacja termiczna papy (podgrzewanie jej gorącym powietrzem) bezpośrednio do styropianu nie może więc mieć miejsca. Jest jednak kilka sposobów pozwalających na wykorzystanie płyt styropianowych jako podkładu pod papy zgrzewalne. Można użyć płyt styropianowych wstępnie zabezpieczonych przed płomieniem z palnika warstwą papy asfaltowej. Kupić też można płyty styropianowe, do których przyklejona jest już docelowa warstwa papy wierzchniego krycia.

Zaletą tego rozwiązania jest szybkie tempo układania izolacji termicznej wraz z docelową warstwą hydroizolacyjną. Do styropianu można także mocować mechanicznie przeznaczone do tego papy – również wtedy stosuje się łączniki mechaniczne z szerokimi podkładkami. Powinny to być jedynie papy na osnowach kompozytowych, czyli na przykład na włókninie poliestrowej wzmocnionej siatką szklaną (chodzi o wysoką stabilność wymiarów i dużą wytrzymałość mechaniczną). Do mocowania mechanicznego nadają się również papy na osnowie z tkaniny szklanej. Możliwe jest także bezpośrednie klejenie do styropianu pap samoklejących.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Szczelne systemy rynnowe

Aluminium, tworzywo sztuczne a może stal? Sprawdź, na jakie parametry należy zwrócić uwagę, wybierając...

Kominy spalinowe i dymowe. Zasady oraz przepisy...

Przypominamy najważniejsze zasady dotyczące budowy kominów dymowych, kominów spalinowych,...

Wykończenie ścian komina. Czym wykończyć komin:...

Komin trzeba wykończyć tak, by nie tylko był ozdobą dachu, ale także przez wiele lat dobrze spełniał swoje...

Stropy prefabrykowane - właściwości i zalety

Stropy prefabrykowane, choć dają wiele możliwości i znacznie przyspieszają przebieg prac na budowie dopiero...

Klinkier na kominie. Wykończenie płytkami...

Trwały, mocny i elegancki klinkier, czy to w postaci cegieł, czy płytek, stanowi dobry materiał do...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT