| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Oceń, kiedy musisz usunąć azbest

Oceń, kiedy musisz usunąć azbest

Jeśli wybiera się wykonawcę, który przeprowadzi prace demontażowe, należy przedstawić mu “Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”*.

Autor: Andrzej T. Papliński

Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel może sam wykonać identyfikację azbestu albo zlecić ją akredytowanemu laboratorium. Z każdej grupy wybierz jedną pozycję. Jeśli prawdziwe są dwie odpowiedzi – wybierz tę, która ma wyższą punktację. Po zakreśleniu odpowiedzi we wszystkich grupach zsumuj punkty i sprawdź, jak szybko należy przeprowadzić prace demontażowe.

I stopień pilności – 65 i więcej punktów (wymiana lub naprawa jest wymagana bezzwłocznie).
II stopień pilności – od 35 do 65 punktów (ponowna ocena jest wymagana po roku).
III stopień pilności – do 35 punktów (ponowna ocena w terminie do pięciu lat).

Grupa I
Jaki jest sposób zastosowania azbestu?

A. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem

30

B. Tynk zawierający azbest

30

C. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar objętościowy<1000 kg/m3)

25

D. Pozostałe wyroby z azbestem (na przykład eternit)

25

Grupa II
Jaki jest rodzaj azbestu?

A. Chryzotyl 1

5

B. Inny azbest (na przykład krokidolit 2)

15

Grupa III
Jaka jest struktura powierzchni wyrobu z azbestem?

A. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien

30

B. Mocna struktura włókien, ale z niewystarczającą powłoką farby
(lub w ogóle bez niej)

10

C. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna

0

Grupa IV
Jaki jest zewnętrzny stan wyrobu z azbestem?

A. Duże uszkodzenia 3

30

B. Małe uszkodzenia 4

10

C. Brak uszkodzeń

0

Grupa V
Jaka jest możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem?

A. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

15

B. Wyrób jest narażony na uszkodzenia (jest umieszczony do wysokości 2 m)

10

C. Wyrób jest narażony na uszkodzenia mechaniczne

10

D. Wyrób jest narażony na wstrząsy i drgania

10

E. Wyrób jest narażony na działanie czynników atmosferycznych

10

F. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza

10

G. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne

0

Grupa VI
Jak jest wykorzystywane pomieszczenie?

A. Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców

35

B. Regularnie przebywają w nim inne osoby

30

C. Pomieszczenie jest wykorzystywane czasowo

20

D. Pomieszczenie jest wykorzystywane rzadko 

10

Grupa VII
Jak jest usytuowany wyrób?

A. Bezpośrednio w pomieszczeniu

30

B. Za zawieszonym nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

C. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

25

D. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

10


*Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2004 r.).

1 chryzotyl (azbest biały) – najczęściej stosowany w produkcji wyrobów azbestowo-cementowych (na przykład eternitu) oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.
2 krokidolit (azbest niebieski) – najbardziej szkodliwa – rakotwórcza i mutagenna – odmiana azbestu. Amosyt (azbest brązowy) – mniej szkodliwy od krokidolitu, a bardziej od chryzotylu. Stosowany w zachodnioeuropejskich (nie w polskich) tynkach i powłokach ogniochronnych.
3 duże uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.
4 małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejsze niż 3% powierzchni wyrobu.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa dachu. Jak znaleźć rekomendowanego dekarza?

Gwarancją poprawnie działającego dachu jest nie tylko dobór odpowiedniej jakości produktów...

Elementy systemu rynnowego. Galeria

Zadaniem systemu rynnowego jest jak najszybciej odprowadzić wodę z połaci dachowej, tak żeby nie płynęła po...

Pokrycia dachowe: co poza dachówką ceramiczną?...

Pokrycie dachu to poważna pozycja w budżecie budowy domu. Istnieją jednak efektowne pokrycia dachowe,...

Rynny ukryte w elewacji. System Galeco Bezokapowy...

Dachy dwuspadowe bez okapu i ukryte rynny są często jednymi z elementów nowoczesnej bryły budynku....

Rynny stalowe, rynny z PCV i inne. Porównanie...

Stal czy plastik? To najczęstszy dylemat przy wybieraniu orynnowania. Wiele osób bierze też pod uwagę...

Wybierz system rynnowy. Rynny z PVC, rynny...

System rynnowy to zestaw, na który składają się rynny, rury spustowe i akcesoria do ich poprawnego...