| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Demontaż eternitu. Kto ma uprawnienia do usuwania azbestu?

Demontaż eternitu. Kto ma uprawnienia do usuwania azbestu?

Zatrudnianie profesjonalnej ekipy do demontażu pokrycia dachowego z płyt cementowo-włóknowych zawierających azbest to nie luksusowy wymysł, ale... konieczność. To nie tylko gwarancja jakości, lecz przede wszystkim bezpieczeństwa.

Właściciel domu nie powinien sam dokonywać demontażu materiałów zawierających azbest, lecz zlecić prace koncesjonowanemu wykonawcy. Nie może to być firma dekarska bez uprawnień do demontażu wyrobów zawierających azbest. Choćby nawet chciała się podjąć zdejmowania eternitu z dachu, nie dysponuje odpowiednim sprzętem i nie ma przeszkolonych pracowników. Dlatego nie będzie w stanie zagwarantować wystarczającej ochrony przed azbestowym pyłem.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Umowa z firmą

Lista firm, które otrzymały zgodę na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajduje się w wydziałach ochrony środowiska starostw powiatów. Jeśli wybiera się wykonawcę, który przeprowadzi prace demontażowe, należy przedstawić mu „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel może sam wykonać identyfikację azbestu albo zlecić ją akredytowanemu laboratorium.
Następny etap to podpisanie z firmą wykonawczą umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynku i terenu, na którym były wykonywane prace. Należy zadbać o to, by w umowie jasno zostały określone obowiązki stron – również te dotyczące zabezpieczenia przed emisją azbestu w trakcie prac. Z reguły wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bierze na siebie wykonawca, jednak dobrze będzie, gdy zapisy na ten temat znajdą się w umowie.
Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem właściciel prac musi do terenowego organu nadzoru budowlanego dokonać zgłoszenia wynikającego z Prawa budowlanego.
Uwaga! Ze względu na dobrosąsiedzkie stosunki właściciel domu powinien poinformować sąsiadów o terminie usuwania materiałów zawierających azbest oraz o sposobach zabezpieczenia przed ich szkodliwym wpływem.

Plan prac przy usuwaniu azbestu

Przed przystąpieniem do demontażu eternitu wykonawca musi sporządzić plan prac związanych z wykonaniem robót. Powinny w nim zostać uwzględnione szczegółowe informacje o postępowaniu zmniejszającym narażenie pracowników i osób przebywających w pobliżu remontowanego domu na szkodliwe działanie azbestu. Taki plan musi się znajdować w dokumentach firmy przeprowadzającej demontaż. Przed wejściem na plac budowy pracownicy muszą mieć trzy dokumenty:

 1. aktualne badania lekarskie,
 2. zaświadczenie, że zapoznali się z oceną ryzyka zawodowego,
 3. udokumentowane przeszkolenie w zakresie prac związanych z demontażem azbestu.

Niezależnie od tego przed rozpoczęciem prac zawsze musi zostać przeprowadzone szkolenie przypominające zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Przygotowanie do demontażu eternitu

Przed demontażem eternitu teren wokół domu (mniej więcej 3 m) powinien zostać wydzielony biało-czerwoną taśmą. Dodatkowo muszą zostać umieszczone tablice ostrzegawcze: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” albo „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.
Obowiązek ogrodzenia terenu prac i wywieszenia tablic ostrzegawczych z reguły spoczywa na firmie dokonującej demontażu.
Nasze przepisy nie precyzują, czy właściciel może znajdować się w pobliżu domu podczas wykonywania prac. Na pewno powinien być poza ogrodzoną strefą. Procedury ustalone przez Ministerstwo Gospodarki nakazują natomiast zastosowanie takich zabezpieczeń jak uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych nie tylko w domu, w którym są prowadzone prace, lecz także w budynkach znajdujących się w bardzo bliskim sąsiedztwie – przylegających do strefy prac. Wprawdzie wykonawca nie musi mieć własnych mierników wykrywających stężenie włókien azbestu w powietrzu, ale powinien zlecić wykonanie takich badań powietrza na stanowiskach pracy specjalistycznemu laboratorium. Jeżeli stężenie włókien jest zbyt wysokie, należy doprowadzić do obniżenia go do dopuszczalnej normy. Gdy prace są przeprowadzane na dachu, najskuteczniejszą i prostą metodą jest zraszanie powierzchni eternitu wodą lub wodą z dodatkiem środka neutralizującego, który wiąże włókna azbestu.

WARTO WIEDZIEĆ

Wykonawcy gotowi do pracy

Pracownicy firmy wykonawczej powinni chronić skórę przed włóknami azbestu muszą mieć:

 • kaski,
 • rękawice,
 • ochraniacze,
 • kombinezony ochronne
 • maski jednorazowego użytku ze Znakiem Bezpieczeństwa B.

Mają całkowity zakaz zdejmowania środków ochrony układu oddechowego w strefie zagrożenia. Nie mogą pić, jeść, palić papierosów. Nie mogą także przechowywać swoich rzeczy osobistych na terenie wydzielonej strefy.

Demontaż eternitu

Ekipa powinna liczyć co najmniej 4 osoby – 2 na dachu i 2 odbierające i przygotowujące zdjęty eternit do transportu.
Pracownicy nie powinni dostawać się na dach przez wyłazy, ale wchodząc po drabinie. Dzięki temu nie będą przechodzić przez dom i wnosić na butach azbestowych włókien. Jedynie w sytuacji gdy dom nie jest jeszcze zamieszkany, zdemontowane i zapakowane wyroby zawierające azbest mogą być podawane przez otwory w dachu. Jednak po zakończeniu prac trzeba pamiętać o dokładnym oczyszczeniu wnętrza domu z azbestowych włókien – najlepiej wykorzystując do tego celu podciśnieniowy sprzęt odkurzający z bardzo skutecznymi filtrami (99,99%).

Pokrycie dachu przeznaczone do usunięcia przez cały czas trwania pracy powinno być utrzymywane w stanie wilgotnym. Wystarczy, gdy będzie regularnie zraszane wodą – wtedy materiały zawierające azbest nie pylą i włókna nie unoszą się w powietrzu.
Demontaż wyrobów z azbestem powinien być wykonywany jak najostrożniej. Tam, gdzie jest to możliwe, bez ich uszkadzania.
Wszystkie zdemontowane materiały – odpady – powinny być pakowane w folię z polietylenu lub polipropylenu o grubości co najmniej 0,2 mm. Następnie powinny być tak zamykane, aby niemożliwe było przypadkowe otwarcie paczki – zgrzewane albo zaklejane taśmą klejącą.

Wywózka płyt azbestowych

Później wszystkie pakunki powinny zostać oznakowane zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. Etykiety muszą być trwałe, aby nie uległy zniszczeniu na przykład pod wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych.
Przed załadowaniem worków z odpadami na samochód jego skrzynia ładunkowa powinna być oczyszczona i najlepiej wyłożona folią, aby zabezpieczyć worki przed ewentualnym uszkodzeniem. Koncesjonowany wykonawca ma obowiązek wystawienia karty przekazania odpadów. Tak przygotowane są wywożone na specjalne składowiska.
Po zakończeniu prac wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia terenu z pozostałości azbestu. Powinien zastosować czyszczenie na mokro albo podciśnieniowy sprzęt odkurzający.

Autor: Piotr Mastalerz

Demontaż eternitu mogą prowadzić wyłącznie firmy mające do tego specjalne uprawnienia

Quiz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
1. Płyty zawierające azbest nazywano kiedyś:

Systemy rynnowe. Konserwacja i naprawa rynien

Kupno i prawidłowy montaż nawet najpiękniejszego systemu rynnowego nie wystarczy. Aby rynny i rury...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa dachu. Jak znaleźć rekomendowanego dekarza?

Gwarancją poprawnie działającego dachu jest nie tylko dobór odpowiedniej jakości produktów...

Czy warto budować strop drewniany? Zasady montażu...

Stropy z belek drewnianych stosowane są głównie w budynkach o konstrukcji drewnianej, ale nie tylko....

Zalety dachówek ceramicznych. Dlaczego warto...

Przedstawiamy 9 najważniejszych zalet dachówek ceramicznych. Dowiedz się, z czego powstają...

Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na...

Aby uchronić ściany i fundamenty przed zawilgoceniem, należy odprowadzać deszczówkę, gromadzoną przez...

Modny Dach

W wielu dziedzinach życia kierujemy się modą. Dotyczy to także budowy domów. Jakie trendy obowiązują...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT